Vi samler 37 merkevarer under én visuell profil for å spare penger og kommunisere mer effektivt

Forskningsrådets profil stammer fra 1993, før internettets tid. Siden den gang har vi gjennom en rekke oppdrag og bestillinger utviklet 38 ulike profiler. Dette samler vi nå under én paraply.

– Målet er å effektivisere kostnadene ved å forvalte profilene og samle våre aktiviteter. Vi er opptatt av å jobbe mer effektivt og har kuttet vårt administrasjonsbudsjett betydelig de siste årene. Investeringene i ny profil vil lønne seg raskt. Vi anslår at vi vil spare om lag tre millioner kroner årlig på design og kommunikasjonsaktiviteter, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Vi investerer 6,2 millioner kroner i en helhetlig og samlende visuell profil, hvorav 2 millioner kroner er til utvikling og de resterende 4,2 har gått til implementering.

Det nye designet er enkelt å bruke og nå kan vi i mye større grad for eksempel utforme materiell og drifte nettsider uten å leie inn eksterne konsulenter.

Dette er den nye logoen vår.

Investeringen i ny profil skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er. Forskningsrådet har ansvar for å mobilisere til forskning. En stor del av næringslivet og offentlig sektor kjenner ikke til oss og hva vi kan tilby. Vi ønsker å øke kjennskapen til oss i disse målgruppene, og slik bidra til at næringslivet og offentlig sektor forsker mer.

Forskningsrådet har også et nasjonalt ansvar for forskningsformidling. Vi skal bygge interesse, nysgjerrighet og tillit til forskning i befolkningen. Nysgjerrigper og Forskningsdagene er noen av våre viktigste og største satsinger for befolkningen. Disse vil komme inn under ny profil, med Forskningsdagene først ute allerede nå i september. Med denne omleggingen vil vi både få lavere kostnader og økt synlighet for disse viktige satsingene.

Hvilke merker samler vi i ny profil?

Forskningsrådet har en rekke oppdrag, og vi har mange ulike tilbud og tjenester. Dette har ført til at vi også har fått mange ulike merker og visuelle profiler. De fleste av disse samler vi nå i én felles profil. Se alle de 38 merkene i tabellen lenger ned på siden.

Her er et lite utdrag av profilene vi forvalter i dag:

Nå får aktiviteter som Forskningsdagene og SkatteFUNN samme visuelle profil som resten av Forskningsrådet. Her er noen eksempler på hvordan det kan se ut:

Eksempler på bruk av den nye visuelle profilen.

Under finner du en oversikt over ulike merker og tilbud knyttet til Forskningsrådet. 

Merker

Forskningsrådet
Forskningsdagene
Forsker Grand Prix
På Labben
Forskningskafé
Forskningskampanjen
Nysgjerrigper
Undrelaboratoriet
Kilden
Nyhetsmagasinet
Kjønnsforskning.no
kvinnehistorie.no
Kif info
Konkurransen Unge Forskere
Eagender
Regionale Forskningsfond
Research in Svalbard
Euraxess Norway
Svalbard Science Forum
Sentre for fremragende forskning (SFF)
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
Forskningssentre for klinisk behandling (FKB)
Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
BarnUnge 21
Energi 21
HelseOmsorg 21
Maritim 21
OG 21
Prosess 21
Transport 21
Indikatorrapporten
Finansmarkedsfondet
Skattefunn
Grønn plattform
Kunnskapsgrunnlagskonferansen
Energiforskningskonferansen
Havbrukskonferansen
Forskningstorget

Utrulling av den nye visuelle profilen

1. september kom forskningsradet.no i "ny drakt". Innholdet er det samme som før og det er ikke gjort endringer i hvor du finner informasjon på nettsidene.

Utrullingen vil være en "myk lansering". De mest brukte kanalene og produktene får profilen først.

For å holde kostnadene nede vil resten av utrullingen og oppdateringene skje gradvis når det er behov for det. Brukere av Forskningsrådets tjenester vil i en periode oppleve en blanding av gammel og ny profil. 

En profil inspirert av forskning

Ved å hente inspirasjon fra geometrien og Dubins sti, har vi klart å utvikle et system med uendelige muligheter som ligger i koblingene mellom punkter satt opp i et rutenett.

Dubins path

Også da vi valgte fargesystem, har vi valgt å se til forskningen og bruker HSL UV som er et spesifikt system for å vise data og forskning. Et absolutt, matematisk basert fargespekter, laget for å hjelpe øyet i å skille ut nyanser. Slik kan vi presentere data på en objektiv måte som letter logisk avlesning og som validerer for svaksynte og fargeblinde.

Abstrakte former som er gul, blå og grønn
Det er utviklet egne 3D-universer som fungerer som temabilder for Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.