Undergrunnsekspert vinner prestisjetung teknologipris

Jan Erik Lie fra AkerBP får prisen OG21 Technology Champion for 2022 for sin innsats med utvikling og bruk av nye teknologier for forståelse av undergrunnen. (English translation below)

Tre menn på en scene, der den ene har et diplom i hendene.
Terje Aasland (t.h.) og Roy Ruså sammen med vinneren av prisen "OG21 Technology Champion 2022", Jan Erik Lie.

Den årlige prisen går til ildsjeler som har vært drivende for innføring av ny, verdifull teknologi på norsk sokkel.

Forståelse av undergrunnen danner grunnlaget for verdiskaping fra sokkelen, og resultatene fra Jan Erik Lies arbeid har derfor kommet både det norske samfunnet, leverandører og energiselskap til gode.

– Vi fikk inn 18 nominasjoner, og mange av de nominerte kunne vært verdige vinnere av prisen, sier juryleder Roy Ruså, digitaliseringsdirektør i Petoro. Jan Erik Lie ble likevel vurdert som den beste kandidaten i år på grunn av de mange, viktige teknologiene som han har vært pådriver for.

 

Jan Erik Lie er Advanced Geophysicist i AkerBP. Han og står bak innføring av teknologier som TopSeis for seismisk innsamling av undergrunnsdata og maskinlæring for prosessering og tolkning av slike data. Han har i mer enn 10 år vært en nøkkelperson i sitt selskaps leteaktiviteter, og han er anerkjent og respektert for sitt fag langt utover Norges grenser. Lie har et stort nettverk og er drivende for samarbeid mellom industri, myndigheter og akademia.

Prisen ble delt ut av Olje- og energiminister Terje Aasland under OG21-forum 16.november 2022.

Subsurface expert wins prestigious technology award

Jan Erik Lie in AkerBP receives the 2022 OG21 Technology Champion award for his work on developing and implementing new technology for improved subsurface understanding.

The award is given to enthusiasts who have been instrumental in the adoption of new, value-creating technology on the Norwegian Continental Shelf. Subsurface understanding forms the basis for value creation from the NCS, and Jan Erik Lie's work has therefore benefited the Norwegian society, suppliers as well as energy companies.

– We received 18 nominations, and many of the nominees could have been worthy winners of the award, says jury leader Roy Ruså, digitization director at Petoro. Jan Erik Lie was nevertheless judged as the best candidate this year because of the many important technologies that he has pioneered.

 

Jan Erik Lie is an Advanced Geophysicist at AkerBP. He has been instrumental in the introduction of technologies such as TopSeis for the seismic data acquisition and machine learning for processing and interpretation of such data. For more than 10 years he has been a key person in his company's exploration activities, and he is recognized and respected for his profession far beyond Norway's borders. Lie has a large network and is a driving force for collaboration between industry, authorities, and academia.

The award was presented by Minister of Petroleum and Energy Terje Aasland during the OG21-forum on 16 November 2022.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.