Regjeringen med løsning for norsk forskning - 1,64 milliarder på bordet

Regjeringen foreslår nå 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet i nysalderingen av statsbudsjettet. Med dette slettes det resterende underskuddet i Forskningsrådet, og det vil ikke være behov for nye innstrammingstiltak i forskningsfinansieringen fremover. Tvert imot; regjeringen sikrer nå at det også kan gjennomføres tildelinger til Unge Forskertalenter i 2023. Dette har enorm betydning for norske forskningsmiljøer, og regjeringen har med dette satt punktum for den krisen vi har stått i, og sikrer at forskningsfinansieringen vil være høy og stabil fremover.

Bilde av to personer ved siden av hverandre
Kristin Halvorsen og Mari Sundli Tveit (foto: Cicero og Forskningsrådet)

I nysalderingen av statsbudsjettet foreslår regjeringen 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet. Dette betyr at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak, og bevilgningene til Forskningsrådet vil være på et høyt og stabilt nivå videre framover.

- Jeg vil gjerne rose hele regjeringen, med statsminister Jonas Gahr Støre og forskings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i spissen, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen.

- I løpet av seks måneder har regjeringen løst et stort problem for norsk forskning som er bygd opp over flere år. Vi er inne i en tid der vi står overfor store samfunnsutfordringer både i Norge og i verden. Da er det viktig med langsiktig satsning på forskning. Nå kan vi se framover, sier en lettet Halvorsen.

Også administrerende direktør i Forskningsrådet, Mari Sundli Tveit, er svært fornøyd.

- Dette engangsgrepet fra regjeringen er helt avgjørende for fremtiden til forsknings-Norge og sektoren. I dag har vi alle en god anledning til å feire, sier Sundli Tveit.

FRIPRO for yngre forskere i 2023

Grepet i nysalderingen gjør at det allerede tidlig i 2023 vil bli lyst ut midler til FRIPRO for yngre forskere, med tildeling på høsten 2023.

- Jeg er i dag særlig glad på vegne av alle de yngre forskerne som nå får tilbake gode og stabile muligheter til å søke midler gjennom Forskningsrådet. Dette er utrolig viktig, og gjør at disse unge forskerne får de forutsetningene de trenger for å fortsette en karriere innen forskning, sier Sundli Tveit.

Forskningsrådets styre har tidligere justert aktivitetsnivået tilsvarende 1,9 milliarder kroner. Disse tiltakene vil gjennomføres som planlagt. Det betyr at neste ordinære FRIPRO-utlysning kommer i 2023, med tildeling tidlig i 2024.

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.