Oppretter to nye forskningssentre på hydrogen

SINTEF og NORCE får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.
Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Forskningsrådet tildeler 310 millioner kroner til to nye sentre ved SINTEF og NORCE. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

– Gratulerer til forskningsmiljøene ved SINTEF og NORCE med denne store tildelingen! Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Bygger hydrogenkompetanse på SINTEF og NORCE

Forskningsrådet tildeler opptil 310 millioner kroner til to nye sentre på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Forskningsinstituttene SINTEF Energi og NORCE leder disse to store satsningene.

Forskningsrådet har valgt å investere i to sentre. De utgjør to sterke og utfyllende nasjonale knutepunkter for kompetanse innen forskning og utvikling av hydrogenteknologier. Sentrene er næringsrettede og samarbeider med til sammen nærmere 100 partnere innen industri og forskning. Sentrene vil bidra til en bred kunnskapsoppbygging, stor geografisk spredning og styrket innovasjonsevne i et høyt antall bedrifter.

– De to nye forskningssentre for miljøvennlig energi er viktige for den grønne omstillingen av Norge. Sentrene vil utfylle hverandre. Sammen vil vi få utført forskning som vil få stor betydning for klimagassutslipp og få mer effektiv bruk og produksjon av fornybar energi, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Om forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en viktig og langsiktig nasjonal satsing på inntil åtte år. Forskningsrådet har stått for utlysingen og den vitenskapelige evalueringen med bruk av både nasjonale og internasjonale eksperter. Sentrene finansieres over budsjettet til Olje- og energidepartementet, men vil også ha en stor grad av finansiering fra industri, næringsliv og forskningspartnere.

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.