Nye muligheter for norsk-britisk forskningssamarbeid

En ny avtale vi har inngått med UK Research and Innovation (UKRI), skal gjøre det lettere for forskere i Norge og Storbritannia å samarbeide. Avtalen er godt nytt for norske forskere som nå kan søke på utlyste midler fra UKRI.

PC, kart og kulepenn

Storbritannia er en av Norges aller viktigste samarbeidspartnere innen forskning, både i nasjonale og europeiske prosjekter Avtalen med UKRI er et godt grunnlag for ytterligere å forsterke det gode samarbeidet med Storbritannia.

Forenkler søknadsprosesser

Avtalen inngår i ordningen med Money Follows Cooperation, som gjør at norske og britiske forskere kan søke på hverandres nasjonale utlysninger. Prosessen med å finansiere samarbeidsprosjekter blir dermed kraftig forenklet.

Forskere i Storbritannia kan nå motta finansiering gjennom å delta i Forskningsrådets utlysninger som internasjonale medforskere. På tilsvarende måte kan norske forskere delta i utlysninger lansert av et av de følgende tematiske forskningsrådene under UKRI:

  • Engineering and Physical Sciences Research Council
  • Natural Environment Research Council
  • Medical Research Council
  • Arts and Humanities Research Council eller Economic and Social Research Council

Drar nytte av hverandres styrker

Mari Sundli Yveit og Dame Ottoline Leyser under signering av avtale
UKRIs administrerende direktør Dame Ottoline Leyser og Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit, undertegnet avtalen onsdag 5. oktober på den britiske ambassaden i Oslo. Avtalen blir operativ fra 3. november.

– Storbritannia er det landet norske forskere samarbeider mest med, nest etter USA. Det har derfor vært viktig for oss å legge til rette for finansiering til samarbeidsprosjekter. Vi er veldig glade for at denne avtalen er kommet på plass og tror den vil være et viktig bidrag til et fortsatt sterkt forskningssamarbeid mellom Norge og Storbritannia i tiden fremover, uttaler Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Forskningsmiljøer i Storbritannia og Norge har en imponerende merittliste når det gjelder å samarbeide om vellykkede forskningsprosjekter gjennom mange år. Den nye avtalen gjør dette samarbeidet enda enklere, fordi samarbeid nå kan finansieres gjennom et enkelt tilskudd tildelt enten av UKRI eller Forskningsrådet, i stedet for separate nasjonale tilskudd, sier Ottoline Leyser, administrerende direktør i UKRI.

Avtalen blir operativ 3. november 2022. Mer informasjon om avtalen publiseres på UKRIs nettside Funding Finder, og på Forskningsrådetss nettside Hvordan virker Money Follows Cooperation?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.