Ny Energi21-strategi anbefaler større budsjetter til energiforskning

I forbindelse med åpningen av nytt testsenter for hydrogen på Kjeller, fikk olje- og energiministeren overlevert en ny nasjonal strategi for energiforskning fra styret til Energi21. Hydrogen som energibærer løftes frem som ett av satsningsområdene i strategien.

Omslaget til Energi21-strategi
Foto: Pixel & Co

– Kloke hoder og testsentre som dette skaper nye verdiskapende muligheter. Det er ekstra spennende å besøke et forskningsmiljø som over flere tiår har levert banebrytende forsknings- og innovasjonsresultater innenfor blant annet hydrogen. Essensen i den nye Energi21-strategien handler om å legge til rette for utviklingen av nye grønne teknologier og arbeidsplasser. Det som skjer her på Kjeller er på mange måter strategien i praksis, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Energi21 – Visjon: Videreutvikle Europas beste energisystem

Energi21 er den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi. Siden 2008 har styret for Energi21 revidert strategien fem ganger, forrige gang i 2018. Den nye strategien baserer seg på innspill fra nærmere 700 representanter fra næringslivet og forskningsmiljøer. Med utgangspunkt i visjonen "Videreutvikle Europas beste energisystem", peker Energi21 på tre hovedutfordringer som må løses for å oppnå strategiens visjon:

  1. Avkarbonisere transport og industri,
  2. Sikker, konkurransedyktig og miljøvennlig energiforsyning og
  3. Utvikle nye grønne industrier og marine energiteknologier.

Strategien trekker frem åtte prioriterte satsingsområder: Havvind, hydrogen, solenergi, CO2-håndtering, batterier og vannkraft, samt satsingsområdene "Integrerte og effektive energisystemer" og "energimarkeder og regulering" som løftes frem spesielt.

En gruppe mennesker med rapport
Olje- og energiminister Terje Aasland mottar ny nasjonal strategi for energiforskning, Energi21. På bildet ser vi: Tine Uberg Nærland, forskningsdirektør for energisystemer på IFE, Nils Morten Huseby, administrerende direktør for instituttet for Energiteknikk, olje- og energiminister Terje Aasland, styreleder i Energi21, Bjørn Holsen og direktør for Energi21, Lene Mostue. Foto: Tore Sandnes Becker/Olje- og energidepartementet

Blant anbefalingene til strategien er:

  • Raske og fleksible virkemidler og grønn risikovillig kapital
  • Styrkede budsjetter til energiforskningen
  • At næringslivet tar ansvar for teknologilederskap
  • Utdanningskapasitet og utdanningsprogrammer som speiler fremtidens energisystem

En bred og solid teknologi- og kompetanseplattform innen energiområdet
Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid som styrker konkurransekraften til energinæringen, der særlig økt deltakelse i relevante EU-programmer løftes frem.

Les den reviderte Energi21-strategien (pdf)

Om Energi21

Nytt testsenter Hynor 2.0

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 10.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.