Ny Energi21-strategi anbefaler større budsjetter til energiforskning

I forbindelse med åpningen av nytt testsenter for hydrogen på Kjeller, fikk olje- og energiministeren overlevert en ny nasjonal strategi for energiforskning fra styret til Energi21. Hydrogen som energibærer løftes frem som ett av satsningsområdene i strategien.

Omslaget til Energi21-strategi
Foto: Pixel & Co

– Kloke hoder og testsentre som dette skaper nye verdiskapende muligheter. Det er ekstra spennende å besøke et forskningsmiljø som over flere tiår har levert banebrytende forsknings- og innovasjonsresultater innenfor blant annet hydrogen. Essensen i den nye Energi21-strategien handler om å legge til rette for utviklingen av nye grønne teknologier og arbeidsplasser. Det som skjer her på Kjeller er på mange måter strategien i praksis, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Energi21 – Visjon: Videreutvikle Europas beste energisystem

Energi21 er den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for ny klimavennlig energiteknologi. Siden 2008 har styret for Energi21 revidert strategien fem ganger, forrige gang i 2018. Den nye strategien baserer seg på innspill fra nærmere 700 representanter fra næringslivet og forskningsmiljøer. Med utgangspunkt i visjonen "Videreutvikle Europas beste energisystem", peker Energi21 på tre hovedutfordringer som må løses for å oppnå strategiens visjon:

  1. Avkarbonisere transport og industri,
  2. Sikker, konkurransedyktig og miljøvennlig energiforsyning og
  3. Utvikle nye grønne industrier og marine energiteknologier.

Strategien trekker frem åtte prioriterte satsingsområder: Havvind, hydrogen, solenergi, CO2-håndtering, batterier og vannkraft, samt satsingsområdene "Integrerte og effektive energisystemer" og "energimarkeder og regulering" som løftes frem spesielt.

En gruppe mennesker med rapport
Olje- og energiminister Terje Aasland mottar ny nasjonal strategi for energiforskning, Energi21. På bildet ser vi: Tine Uberg Nærland, forskningsdirektør for energisystemer på IFE, Nils Morten Huseby, administrerende direktør for instituttet for Energiteknikk, olje- og energiminister Terje Aasland, styreleder i Energi21, Bjørn Holsen og direktør for Energi21, Lene Mostue. Foto: Tore Sandnes Becker/Olje- og energidepartementet

Blant anbefalingene til strategien er:

  • Raske og fleksible virkemidler og grønn risikovillig kapital
  • Styrkede budsjetter til energiforskningen
  • At næringslivet tar ansvar for teknologilederskap
  • Utdanningskapasitet og utdanningsprogrammer som speiler fremtidens energisystem

En bred og solid teknologi- og kompetanseplattform innen energiområdet
Internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid som styrker konkurransekraften til energinæringen, der særlig økt deltakelse i relevante EU-programmer løftes frem.

Les den reviderte Energi21-strategien (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.