Norske partnere i seks nye europeiske byprosjekter

Forskningsrådet finansierer norske partnere i seks av 16 nye prosjekter som skal sørge for at urban omstilling bygger på kunnskapsbaserte løsninger.

Målet med prosjektene er å gjøre byer og byområder bærekraftige, motstandsdyktige og gode å bo i. Foto: Sverre Chr. Jarild

Forskere, byer og myndigheter, næringsaktører og andre byaktører skal jobbe sammen for ny kunnskap og løsninger for urban omstilling.

Forskningsrådet har lagt 20 millioner kroner i potten til JPI Urban Europes samutlysning med 16 finansører fra 13 andre europeiske land og EU-Kommisjonen - Urban Transformation Capacities (ENUTC).

Forsknings- og innovasjonsarbeidet i de 16 prosjektene vil krysse fag-, sektor og landegrenser. Målet er å gjøre byer og byområder bærekraftige, motstandsdyktige og gode å bo i.  

JPI Urban Europe oppfordrer prosjektene til å bruke nye teknologier for verktøy som gjør det mulig å oppskalere resultatene.

Prosjekter med norske partnere

  • AugmentCity AS (prosjektkoordinator) og Møre og Romsdal Fylkeskommune er med i prosjektet CREST – Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning

  • OsloMet og Drammen kommune er med i prosjektet CONTRA – CONflict in TRAnsformations
  • TØI, Voi Technology Norway AS, Lime Norway AS og Bolt Services NO AS er med i prosjektet CARIN-PT – Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment
  • Nabolagshager AS, Hersleb vgs, Bydel Gamle Oslo, og Bydel St. Hanshaugen er med i prosjektet TRUSTMAKING: Young creators and responsibilities for the new green transition
  • Smart Innovation Norway, Marker kommune og Halden kommune er med i prosjektet TANGO-W – Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water
  • Again X AS er med i prosjektet CoNECT – Collective Networks for Everyday Community Resilience and Ecological Transition

Les mer om prosjektene på JPI Urban Europes nettside

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.