Norske partnere i seks nye europeiske byprosjekter

Forskningsrådet finansierer norske partnere i seks av 16 nye prosjekter som skal sørge for at urban omstilling bygger på kunnskapsbaserte løsninger.

Målet med prosjektene er å gjøre byer og byområder bærekraftige, motstandsdyktige og gode å bo i. Foto: Sverre Chr. Jarild

Forskere, byer og myndigheter, næringsaktører og andre byaktører skal jobbe sammen for ny kunnskap og løsninger for urban omstilling.

Forskningsrådet har lagt 20 millioner kroner i potten til JPI Urban Europes samutlysning med 16 finansører fra 13 andre europeiske land og EU-Kommisjonen - Urban Transformation Capacities (ENUTC).

Forsknings- og innovasjonsarbeidet i de 16 prosjektene vil krysse fag-, sektor og landegrenser. Målet er å gjøre byer og byområder bærekraftige, motstandsdyktige og gode å bo i.  

JPI Urban Europe oppfordrer prosjektene til å bruke nye teknologier for verktøy som gjør det mulig å oppskalere resultatene.

Prosjekter med norske partnere

  • AugmentCity AS (prosjektkoordinator) og Møre og Romsdal Fylkeskommune er med i prosjektet CREST – Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning

  • OsloMet og Drammen kommune er med i prosjektet CONTRA – CONflict in TRAnsformations
  • TØI, Voi Technology Norway AS, Lime Norway AS og Bolt Services NO AS er med i prosjektet CARIN-PT – Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment
  • Nabolagshager AS, Hersleb vgs, Bydel Gamle Oslo, og Bydel St. Hanshaugen er med i prosjektet TRUSTMAKING: Young creators and responsibilities for the new green transition
  • Smart Innovation Norway, Marker kommune og Halden kommune er med i prosjektet TANGO-W – Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water
  • Again X AS er med i prosjektet CoNECT – Collective Networks for Everyday Community Resilience and Ecological Transition

Les mer om prosjektene på JPI Urban Europes nettside

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 15:30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.