Ni unge norske forskere får prestisjemidler fra ERC

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler hvert år ut midler til talentfulle unge forskere som skal utføre et fremragende forskningsprosjekt. I år går ni slike Starting Grants til Norge.

Portrett av forsker Carlo Koos
Carlo Koos og åtte andre unge forskere har fått Starting Grant fra ERC. Foto: Christian Michelsens institutt

Det er stor prestisje å passere ERC-nåløyet der vitenskapelig kvalitet er eneste kriterium. De ni norske prosjektene fordeler seg på Universitetet i Oslo, NTNU, Chr. Michelsens Institutt og BI og har hver fått tildelt mellom 14 og 23 millioner norske kroner. Også i år er det UiO som får flest tildelinger med hele fem prosjekter. NTNU får tildeling til to prosjekter og Chr. Michelsens institutt og BI til ett prosjekt hver. Dette er den første ERC-tildelingen i EUs nye forskningsprogram Horisont Europa.

– Jeg vil gratulere de ni forskerne som nå får midler fra det europeiske forskningsrådet. Den internasjonale konkurransen er hard. I dag gleder vi oss over de ni norske tildelingene, og så håper jeg å se enda flere norske navn på listen neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Det europeiske forskningsrådet mottok rekordmange søknader til denne første ERC-utlysningen i Horisont Europa. Med sine ni tildelinger står Norge for 2,3 prosent av alle bevilgede prosjekter. Det er en økning fra 1,6 prosent i 2020.

Høy vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er eneste kriterium for tildeling av Starting Grants.

– Denne tildelingen er viktig for forskningsnasjonen Norge. Forskerne som lykkes på denne prestisjearenaen har prosjekter med svært høy vitenskapelig kvalitet. Jeg er helt sikker på disse forskerne vil være med på å flytte forskningsfronten videre, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Syv av de ni som har lyktes med denne ERC-tildelingen, har tidligere fått støtte fra Forskningsrådets program for unge talenter eller det 3-årige mobilitetsstipendet. Seks av de ni som har fått midler, har søkt Det europeiske forskningsrådet for første gang.

– Skal vi lykkes enda bedre i ERC fremover, er vi avhengig av langsiktig satsning ved institusjonene. Derfor er jeg glad for at institusjonene har bygget opp gode støtteapparat som over flere år har hatt som strategi å lykkes med sine ERC-søknader. Forskningsrådets program for unge forskertalenter er også en god treningsarena for de som senere søker ERC, sier Sundli Tveit.

Viktig med eksternt blikk på søknaden

En av de som har lykkes, er Carlo Koos fra Christian Michelsens institutt (CMI). Han har fått støtte fra Forskningsrådet til ekstern gjennomlesning av søknaden fra det internasjonale konsulentselskapet PNO.

- Jeg opplevde at hjelpen jeg fikk fra PNO, både med selve søknaden og forberedelsene til intervjuet i Brussel, var veldig betryggende, sier Koos. - Deres eksterne blikk hjalp meg å holde både min egen fremdriftsplan og fremheve alle de innovative delene av prosjektet, sier han.

Forskningsrådet har mottatt mange positive reaksjoner på pilotordningen om støtte til ekstern gjennomlesning av ERC-søknader.

ERC Starting Grant går til disse prosjektene ved UiO, NTNU, CMI og BI:

  • Johanne Jacobsen, UiO: T cell subsets underlying the rise, fall and recall of the Germinal Center
  • Eivind A. B. Undheim, UiO: Lacewing venom: Linking the molecular and phenotypic evolution of adaptive traits
  • Andre Laestadius, UiO: Regularized Density-Functional Analysis
  • Manudeep Bhuller, UiO: Causes and Consequences of Labor Market Flexibility
  • Lotte Thomsen, UiO: Which building blocks for coordinating resource distribution are so basic that they manifest even in infancy?
  • Jason Hearst, NTNU: Breaking through: The Impact of Turbulence on the Gas-Liquid Interface
  • Marius Korsnes, NTNU: A Middle Way? Probing Sufficiency through Meat and Milk in China
  • Sven Klingler, BI: Funding Frictions after the Global Financial Crisis
  • Carlo Koos, CMI: The Micro-Level Effects of Civil Wars on Multiple Dimensions of Women's Empowerment

Les mer om tildelingen hos andre: 

Prestisjetungt stipend til ni forskere i Norge, disse får millioner fra ERC (Khrono.no)

Første utdeling i Horisont Europa: Over halvparten til UiO (Uio.no)

New ERC grant to CMI (cmi.no)

ERC awards €619M in its first Research Grants under Horizon Europe (erc.europa.eu)

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 02:44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.