Møt oss under Arendalsuka 2022

Vi er til stede på Arendalsuka for å fortelle hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger over hele landet – både for næringslivet og offentlige virksomheter.

Pollen havnen i Arendal med hus, kirke og båter ved vannet, logo

På vegne av fellesskapet investerte vi i 2020 over 11 milliarder kroner i forskning og utvikling over hele landet. Investeringene danner grunnlag når politikerne skal ta beslutninger for en bærekraftig fremtid. Næringslivet, selve motoren i omstillingen til lavutslippssamfunnet, benytter forskning for å utvikle innovative løsninger. Offentlige virksomheter er avhengig av kunnskap for å utvikle fremtidens velferdstjenester.

I løpet av uka bidrar vi i debatter, på seminarer og ved ulike arrangementer der store og små samfunnsutfordringer er tema. Møt oss på et av arrangementene eller besøk oss på vår seilbåt i Pollen

Arrangementer som Forskningsrådet deltar på:

Mandag 15. august

11:30-14:00: Mer og grønnere maritim eksport, Legacy of the Fjords 

Tirsdag 16. august

08:00 – 09:00: Akademisk frokost. Forskningens langsiktige roller i energiomstillingen: hvilke roller kan og bør forskningen ta? UiA teltet

11:00-12:30: Mindre penger i Nasjonal transportplan – hvordan kan forskning være en del av løsningen? NHO huset

16:00 -17:15: Nå er det vanlige folks tur  - også til å bli hørt om forskning og innovasjon? MS Lofoten

20:00-21:00: Hva vil vi med høyere utdanning?, UiA teltet

Onsdag 17. august

08:00-09:00: Det helt nødvendige kunnskapsløftet i kommunal sektor, Lille hotel

11:45-13:00: Den grønne industrielle revolusjon begynner i Nord-Europa, Symposium, Pollen

14:00-14:45: Vi trenger minst en norsk enhjørning i året for å snu eksporttrenden – klarer vi det?  Bankgården, Bakhagen (inngang fra Østregate 2)

15:00-16:30: Har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? Thon hotel Arendal

16:30-17:30: Norge i det nye Europa: Henger vi med? MS Sandnes

18:00-19:00: Det er ikke deg, det er systemet. Debatt om kvinnehelse  Impact Hub Agder Arendal

18:00-19:00: Hvordan lykkes vi med industriutvikling? Vi belyser spørsmålet i Lerchendalssamtalen. M/S Sandnes

Torsdag 18. august

08:00-09:00: Plast - muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi Samfunnsteltet

09:30-10:30: Kunnskapen er det, men hvorfor tas den ikke i bruk?   MS Sandnes

10:00 -11:30: Hvordan skal Norge fremme mer innovasjon fra bioteknologiforskning? Thon hotel Arendal, Smalsund

11:00-12:00: De tusen første dagene – kan et målrettet samfunnsoppdrag løse denne utfordringen? Lille hotell

12:00-13:00: Hva gjør vi nå robotene inntar fortauene våre? Samfunnsteltet

14:30 -15:30: Trenger vi akademia for å redde naturen? MS Sandnes

14:30-16:00: Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv Clarion Hotel Tyholmen

15:30-17:00: Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkningen om finansiering av forskning og innovasjon?  UiA-teltet

16:00-17:00:  Hvem styrer forskningen? Akademisk frihet under press MS Sandnes

Fredag 19. august

08:00-09:00: Forskningsfrokost: Bærekraftig arealbruk innen rammen av lokalt selvstyre

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.