Møt oss under Arendalsuka 2022

Vi er til stede på Arendalsuka for å fortelle hvordan forskning bidrar til fremtidsrettede løsninger over hele landet – både for næringslivet og offentlige virksomheter.

Pollen havnen i Arendal med hus, kirke og båter ved vannet, logo

På vegne av fellesskapet investerte vi i 2020 over 11 milliarder kroner i forskning og utvikling over hele landet. Investeringene danner grunnlag når politikerne skal ta beslutninger for en bærekraftig fremtid. Næringslivet, selve motoren i omstillingen til lavutslippssamfunnet, benytter forskning for å utvikle innovative løsninger. Offentlige virksomheter er avhengig av kunnskap for å utvikle fremtidens velferdstjenester.

I løpet av uka bidrar vi i debatter, på seminarer og ved ulike arrangementer der store og små samfunnsutfordringer er tema. Møt oss på et av arrangementene eller besøk oss på vår seilbåt i Pollen

Arrangementer som Forskningsrådet deltar på:

Mandag 15. august

11:30-14:00: Mer og grønnere maritim eksport, Legacy of the Fjords 

Tirsdag 16. august

08:00 – 09:00: Akademisk frokost. Forskningens langsiktige roller i energiomstillingen: hvilke roller kan og bør forskningen ta? UiA teltet

11:00-12:30: Mindre penger i Nasjonal transportplan – hvordan kan forskning være en del av løsningen? NHO huset

16:00 -17:15: Nå er det vanlige folks tur  - også til å bli hørt om forskning og innovasjon? MS Lofoten

20:00-21:00: Hva vil vi med høyere utdanning?, UiA teltet

Onsdag 17. august

08:00-09:00: Det helt nødvendige kunnskapsløftet i kommunal sektor, Lille hotel

11:45-13:00: Den grønne industrielle revolusjon begynner i Nord-Europa, Symposium, Pollen

14:00-14:45: Vi trenger minst en norsk enhjørning i året for å snu eksporttrenden – klarer vi det?  Bankgården, Bakhagen (inngang fra Østregate 2)

15:00-16:30: Har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon? Thon hotel Arendal

16:30-17:30: Norge i det nye Europa: Henger vi med? MS Sandnes

18:00-19:00: Det er ikke deg, det er systemet. Debatt om kvinnehelse  Impact Hub Agder Arendal

18:00-19:00: Hvordan lykkes vi med industriutvikling? Vi belyser spørsmålet i Lerchendalssamtalen. M/S Sandnes

Torsdag 18. august

08:00-09:00: Plast - muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi Samfunnsteltet

09:30-10:30: Kunnskapen er det, men hvorfor tas den ikke i bruk?   MS Sandnes

10:00 -11:30: Hvordan skal Norge fremme mer innovasjon fra bioteknologiforskning? Thon hotel Arendal, Smalsund

11:00-12:00: De tusen første dagene – kan et målrettet samfunnsoppdrag løse denne utfordringen? Lille hotell

12:00-13:00: Hva gjør vi nå robotene inntar fortauene våre? Samfunnsteltet

14:30 -15:30: Trenger vi akademia for å redde naturen? MS Sandnes

14:30-16:00: Likestilling i framtidas grønne arbeidsliv Clarion Hotel Tyholmen

15:30-17:00: Hvordan kan stiftelser bidra i nytenkningen om finansiering av forskning og innovasjon?  UiA-teltet

16:00-17:00:  Hvem styrer forskningen? Akademisk frihet under press MS Sandnes

Fredag 19. august

08:00-09:00: Forskningsfrokost: Bærekraftig arealbruk innen rammen av lokalt selvstyre

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 10.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.