Milliardløft for grønn forskning og innovasjon i næringslivet

11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 623 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform, for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

Halvfigurbilde av en mann med mørkt hår og sjegg som står bake en talestol
- Denne tildelingen er en betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Sahand Ammari/Forskningsrådet

Prosjektene som får støtte skal blant annet bidra til sirkulærøkonomi i havbruksnæringen og reduserte klimautslipp i bygg- og anleggsbransjen.

– Fremtiden for det norske næringslivet er lovende – og den er grønn. Denne tildelingen er en betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger som vil gi viktige bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst. Regjeringen har allerede før denne tildelingen støttet næringslivets innovasjonsprosjekter med flere milliarder kroner gjennom virkemiddelapparatet i år, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Hensikten med Grønn plattform er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Satsingen finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap. De 11 prosjektdeltakerne får til sammen 623 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er over en milliard kroner.

Sirkulærøkonomi i havbruk og nye produkter fra tare

Ett av prosjektene som får støtte skal bidra til sirkulærøkonomi i havbruksnæringen og ledes av Trondheims-baserte Scale Aquaculture. De har med seg syv andre partnere, inkludert bedriftene Hallingplast og Sinkaberghansen og forskningsinstitusjonene Norner Research og Sintef Ocean. Målet med prosjektet er å utvikle løsninger for å gjenbruke, reparere og forlenge levetiden til plast fra oppdrettsutstyr, og bruke resirkulert materiale i nye produkter. Prosjektet har et totalbudsjett på 104 millioner kroner, hvor 70 millioner kommer fra Grønn plattform.

fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran. Foto: Arbeiderpartiet

Et annet prosjekt, ledet av Sintef Ocean, skal utvikle nye, klimavennlige produkter fra tare innen fire kategorier: Mat, dyrefôr, bionedbrytbar plasterstatning og gjødsel/biokull. Blant de 13 prosjektpartnerne er Seaweed Solutions, B'Zeos og Miko Innovation de største næringslivspartnerne. Prosjektet får 42 millioner kroner fra Grønn plattform, og har et totalbudsjett på 50 millioner.

– Nye, klimavennlige råvarer fra havet er en viktig del av det grønne skiftet, og tare er en fremtidsnæring for Norge. Det er svært gledelig at næringslivet leder an i å finne nye bruksområder for denne råvaren, ikke minst innen bærekraftig fôr, som er et viktig satsingsområde for regjeringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Redusert klimaavtrykk i bygg og anlegg

To av prosjektene som får støtte har som mål å redusere klimaavtrykket i bygg- og anleggsbransjen:

Nye veier leder et prosjekt med totalt 17 partnere, som har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene fra veibygging med 50 prosent innen 2030. I tillegg til Nye veier, er Foamrox og Velde Industri de største bedriftspartnerne. Prosjektet får 69 millioner fra Grønn plattform, og har et totalbudsjett på 123 millioner.

Sintef leder et prosjekt som skal finne løsninger for å øke brukstiden på eksisterende betongkonstruksjoner i stedet for å rive og bygge nytt. Målet er å bidra til at næring og samfunn sparer minst 100 milliarder kroner og det nasjonale klimagassutslippet reduseres med minst 10 000 tonn de neste ti årene. Prosjektet har totalt 20 partnere, og Elop Technology, Equinor og Proxpect Drones er næringslivspartnerne med størst rolle. Totalbudsjettet er på 63 millioner kroner, med 34 millioner fra Grønn plattform.

– Grønn plattform skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder. Nå setter vi fart for at næringslivets investeringer i forskning og utvikling skal øke til 2 prosent av BNP innen 2030, sier Vestre.

– Næringslivet er en avgjørende del av forsknings- og innovasjonskraften i Norge. Jeg vil gratulere alle bedriftene som står bak disse elleve imponerende og nyskapende prosjektene, og takke dem for at de bidrar til å finne fremtidens grønne løsninger, sier administrerende direktør i Forskingsrådet, Mari Sundli Tveit

Her er alle prosjektene som får støtte:

Bedrift

Tittel

Beløp

ADEPTH MINERALS AS Havbunnsmineraler - Akselererer energiomstillingen 70 800 000
HEIMDALL POWER AS Neste generasjon overvåkning og kontroll i distribusjonsnettet 56 800 000
HURTIGRUTEN NORWAY AS Sea Zero 67 350 000
NYE VEIER AS Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging 68 500 000
SCALE AQUACULTURE AS Sirkulære løsninger for havbruksnæringen 69 700 000
SINTEF AS Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur 33 600 000
SINTEF OCEAN AS New products from cultivated seaweed for blue-green value-chains 41 700 000
STANDARD BIO AS Bio4Metal - Utvikling av High Performance Biokarbon til produksjon av manganlegeringer 39 760 000
TECHNIP NORGE AS Undervannslagring av hydrogen til industri og havner 75 950 000
VARD DESIGN AS Ocean Charger - maritim verdikjede for havvind med offshore energioverføring 38 300 000
WÄRTSILÄ GAS SOLUTIONS NORWAY AS Ammoniakk som hydrogenvektor til energimarkedet 58 850 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:36 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.