Formidlingspris til rikskjemiker

Kjemiker Alexander Sandtorv (35) er tildelt Forskningsrådets formidlingspris 2022 for hans brede formidling av kjemiens kraft for alle. Prisen er på 500 000 kroner.

Forskningsrådets formidlingspris utdelt.
Alexander Sandtorv er vinner av Forskningsrådets formidlingspris 2022 Foto: Emil W Breistein

I sin begrunnelse fremholder juryen at Sandtorv er en uredd formidler og debattant som evner å treffe forskjellige deler av befolkningen, i ulike fora, og med ulike og til dels nyskapende metoder. Han kommuniserer kunnskapsrikt, men folkelig og med lave skuldre med en rekke målgrupper, også ved bruk av humor. Dette bidrar til å bygge ned skillet mellom forskere og folk flest. Sandtorv har selv sagt at dersom ingen vet hva forskere i kjemi holder på med, blir de irrelevante i samfunnet. Juryen peker på at vinneren gjennom sitt formidlingsarbeid nettopp har gitt et vesentlig og positivt bidrag til å synliggjøre et fagfelt alle har et forhold til, men som få kan særlig mye om.

Videre fremholder juryen at prisvinneren har vært kritisk til det han mener er en mangelfull satsing på forskningsformidling ved universitetene, og en manglende kultur for å ta vare på formidlere som ønsker å bidra med sin kunnskap ut over fagfellesskapene. Juryen har derfor i sitt valg lagt vekt på hvordan vinneren har skapt oppmerksomhet om, og innsikt i de akademiske institusjoners formidlingssatsing.

Sandtorv var inntil i år førsteamanuensis i kjemi på Universitetet i Oslo. Fra 2022 har han etablert egen virksomhet som forskningsformidler på heltid, og er involvert i bøker, podkast og TV-produksjoner. I sin tid som forsker ved UiO gjorde han formidling til en integrert del av sitt virke som forsker, og han har vært en synlig forkjemper for forskningsformidlingenes plass som en viktig og naturlig del av forskergjerningen.

- Jeg vil gratulere Alexander Sandtorv med formidlingsprisen. Uredde forskeres tilstedeværelse og synlighet er viktig innen alle fag, og måten Sandtorv har løftet kjemifaget, er imponerende sier adm dir i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. - Åpenhet fra forskere og god kommunikasjon mellom forskere og samfunnet er en forutsetning for en opplyst offentlighet, for tilliten til kvalitetssikret kunnskap og forskningsmiljøene, og for forskningens kvalitet.

Tidligere vinnere er blant annet Anne Spurkland, Anne Sverdrup-Thygeson og Bjørn Samset,

Juryen for formidlingsprisen er:

Anine Kierulf (førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo)

Alexandra Beverfjord (sjefredaktør, Dagbladet)

Asle Haukaas (kommunikasjonsdirektør, Veterinærinstituttet)

Christian Lund (spesialrådgiver, Forskningsrådet)

Pressekontakt

Thomas Evensen

    Spesialrådgiver

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.