Angstbehandling får Forskningsrådets innovasjonspris

Forskerne Gerd Kvale og Bjarne Hansen får innovasjonsprisen for behandlingsprogrammet The Bergen 4-Day Treatment.

The Bergen 4-day treatment – B4DT, Gerd Kvale og Bjarne Hansen og Universitetet i Bergen får Innovasjonsprisen 2022
Næringsminister Jan Christian Vestre, Gerd Kvale, Bjarne Hansen og Forskningsrådets adm.dir. Mari Sundli Tveit.

Forskningsrådets innovasjonspris for 2022 går til Gerd Kvale fra Universitetet i Bergen og Bjarne Hansen fra Helse Bergen for The Bergen 4-Day Treatment (B4DT), som har vist svært god effekt mot alvorlige angstlidelser som OCD, panikkangst og sosial angst. Prisen er på 500 000 kroner. 

Innovasjonsprisen deles årlig ut til en person eller virksomhet som har brukt forskning strategisk i sitt innovasjonsarbeid, og på den måten skapt forskningsbasert innovasjon. Næringsminister Jan Christian Vestre overrakte i dag prisen til vinnerne.

– Årets vinnere av innovasjonsprisen viser på imponerende vis hvordan grunnleggende forskning kan bane vei for nyskapning med internasjonal gjennomslagskraft. Gerd Kvale og Bjarne Hansen har kombinert forskningsbasert kunnskap, engasjement og innovasjonskraft til å utvikle et tilbud som allerede har gitt mange mennesker et bedre liv, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

B4DT har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt, og Kvale og Hansen er blant annet blitt inkludert på Time Magazines liste over 50 personer som forvandler helsetjenestene.

Gjennom B4DT kan pasienter som er alvorlig rammet av OCD få hjelp til å komme ut av lidelsen på fire dager. Om lag 90 prosent av pasientene får signifikant bedring, og fire år senere er mer enn 70 prosent fremdeles friske. Mer enn 50 klinikker i Norge har tatt metoden i bruk, og i tillegg er det etablert 4-dagers teams i Sverige, Finland, Tyskland, Singapore og på Island, og et tilbud er under oppbygging i USA.

– Det er fantastisk gledelig at Forskningsrådet velger å gi Innovasjonsprisen B4DT! Det å få lov til å bidra til at forskning så direkte kan være med på å gi folk en ny hverdag, er et stort privilegium.  Jeg tror at noe av nøkkelen til suksessen ligger i at vi så systematisk har lagt rette for å fortløpende kombinere det kliniske arbeidet med kvalitetssikring der vi sjekker om det virker – og på toppen av det hele integrere det med grunnleggende forskning, sier Gerd Kvale.

– Denne prisen skiller seg på mange måter fra annen oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger vi har fått. For om det er noe vi brenner for, så er det nettopp innovasjon som kan omsettes til praksis. Veien fra innovasjon til noe som kan bety mye for livene til folk kan være kort, men da kan du ikke bare sitte på et kontor. Dette er lag-innovasjon, sier Bjarne Hansen.

Juryen for Innovasjonsprisen bestod av Kristin Halvorsen (Cicero og styreleder i Forskningsrådet), Eirik Næss-Ulseth (gründer), Tone Merethe Aasen (Trondheim kommune) og Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet).

 

Juryens begrunnelse:

Prisvinneren er et fremragende eksempel på en suksessrik tjenesteinnovasjon som bygger på grunnleggende forskning. Den er allerede tatt i bruk i USA og flere europeiske land, i tillegg til i Norge. Forskerne har bygget på sitt omfattende forskningsarbeid innen psykologi og psykisk helse for å utvikle et nyskapende behandlingsopplegg med imponerende resultater blant pasienter med ulike psykiske lidelser. Forebygging av utenforskap og psykisk uhelse er en av vårt samfunns store utfordringer, og B4DT er et viktig bidrag til dette arbeidet. Slik kan metoden også få stor samfunnsøkonomisk betydning, ved å forebygge sykdom og bidra til økt deltakelse i arbeidslivet. B4DT er i tillegg et lysende eksempel på innovasjonskraften i offentlig sektor. 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 07.46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.