50 prosjekter søker Grønn plattform

Det er prosjekter blant annet innenfor energi, gjenvinning og maritim elektrifisering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal behandle søknadene. Tildelingene offentliggjøres før jul 2022.

Kvinne i drivhus studerer planter. Foto: Jonas Bendiksen

Grønn plattforms målsetting er å akselerere grønn omstilling i næringslivet.

Næringslivet, forskningsinstitusjoner og katapultsentre må jobbe sammen for at vi skal klare å realisere de store grønne prosjektene som gjør at Norge skal lykkes med omstillingen av økonomi og næringsstruktur. Vi i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva synes det er gledelig å se at hele næringskjeder viser en enorm drivkraft til omstilling.

Regjeringen har øremerket inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform-ordningen som skal finansiere treårige grønne innovasjonsprosjekter. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper langsiktige økonomiske verdier.

Omstilling av verdikjeder er avgjørende for å få tildeling fra Grønn plattform. Bak de 50 prosjektsøknadene står det totalt 577 prosjektpartnere som representerer hele verdikjeder innenfor en rekke ulike bransjer. Til sammen er det søkt om 3,1 milliarder kroner. Nær halvparten av søknadene omfatter bruk av et katapult-senter. Dette er nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse som gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere.

Aktører i alle landets fylker har søkt om støtte fra Grønn plattform, med en overvekt fra Rogaland, Trøndelag og Viken.

Alle bransjer kan søke Grønn plattform. Rundt en tredjedel av søknadene er innen energi og omfatter temaer som havvind, hydrogen og elektrifisering. Nær 10 prosent av søknadene omfatter tema som gjenvinning og resirkulering i industrien. Innen maritim sektor handler prosjektene om nye energibærere og elektrifisering. Blå bioøkonomi er hovedtema innen det marine.

Søkere har selv oppgitt følgende hovedtemaer for sine søknader: 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.