40 nye forskningsprosjekter om klima og miljø

Forskningsrådet tildeler 474 millioner kroner til 40 prosjekter som skal hjelpe oss som samfunn gjennom bærekraftig omstilling og tilpasning til klimaendringene.

– Vi trenger bedre kunnskap om klima- og naturkrisen, klimapolitikk i inn- og utland samt hvordan vi best skal håndtere konsekvensene av et klima i rask forandring. Vi trenger derfor gode og aktive forskningsmiljøer innenfor klima og miljø som bidrar til at Norge ligger framme i utviklingen av innovasjon og vitenskap, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
  
I tillegg til Klimadepartementet, er Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruksdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet med på finansieringen av forskningsprosjekter innenfor klima og miljø. 

Arbeidsliv og natur 

Ett av prosjektene som nå får finansiering er ved Institutt for samfunnsforskning som sammen med partnere i Storbritannia og USA skal undersøke hvordan grønn omstilling påvirker arbeidsmarkedet i Norge og undersøke hva som fungerer best for å oppnå innovasjon og endring. 

Det er mange fordeler med å fly, både i jobb og på fritiden. Men flyreiser står for en stor del av klimagassutslippene. Forskere ved CICERO, Nord universitet og Lunds universitet skal undersøke hvordan vi kan redusere behovet for flyreiser, uten at det går ut over arbeid eller relasjoner.  

Også Norsk institutt for naturforskning (NINA) får tildeling og skal sammen med en rekke partnere undersøke mulighetene for å restaurere torvområder, hvilken effekt det kan ha for klimagassopptak og biologisk mangfold, og hvilke muligheter det kan åpne for nye arbeidsplasser og nye næringer rundt i landet.     

KLD har bevilget finansiering til satsingen Maritime Zero 2050 for utvikling av nullutslippsløsninger for store skip som går over lengre strekninger. Tre prosjekter har fått 36 millioner kroner til bærekraftige innovasjoner og ny teknologi og løsninger som egner seg for fartøysegmenter og seilingsdistanser som ikke allerede har tilgjengelig nullutslippsløsninger.  
 
–  Forskningsbasert kunnskap er helt nødvendig for at vi greier å omstille oss. Samtidig vet vi at land som går foran i innovasjonsløypa og tar kunnskap i bruk, vil komme styrket ut på den andre siden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  

Disse prosjektene får støtte (Forskerprosjekter): 

112 millioner kroner er tildelt ti prosjekter nå i slutten av august. Dette kommer i tillegg til 362 millioner kroner som Forskningsrådet tildelte 30 prosjekter på klima og miljø-området rett før sommeren 2022.

Tema 

Organisasjon  

Prosjekt 

Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

Nullutslipps-samfunnet 

CICERO Senter for klimaforskning 

Flying less and well-being. Engaging Norwegians in reducing the flight intensity of social practices. 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

CICERO Senter for klimaforskning 

Governing under turbulence: The European Green Deal and implications for Norway 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

CICERO Senter for klimaforskning 

Tracking risks in future emissions, climate and technological assumptions 

11991 

Oslo 

Oslo 

 

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (Idrettshøgskolen) 

From climate knowledge to climate action in sport 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Universitetet i Oslo 

Accelerating Climate Action and the State: Getting to Net Zero (ACCELZ) 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

Nature-based solutions for end use of degraded peat – impacts on climate, biodiversity and policy (PEATWAY) 

11965 

Trondheim 

Trøndelag 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

CLIMATE RIGHTS: Designing Visual Evidence for Climate Cases 

8921 

Trondheim 

Trøndelag 

Det grønne skiftet 

CICERO Senter for klimaforskning 

Norway in the European green transition - Strategies and policy measures combining cost-effective emission reduction with high acceptability 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Institutt for samfunnsforskning 

Greening the economy- Facilitating Innovation, Economics and Labour Demand 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Statistisk sentralbyrå 

The green transition: Instrument design, employment and long-lived capital 

7063 

 

 

Disse prosjektene får støtte (vedtak i juni)

Tema 

Organisasjon  

Prosjekt 

Innstilt beløp - inntil (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

Arealer under press  

Stiftelsen Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning 

Building Resilient Blue Places? The importance of Equity and Blue Space in Assembling a Blue Economy in the context of Climate Change 

14000 

Oslo 

Oslo 

 

Universitetet I Bergen (UiB) 

Adaptive co-management to enhance biocultural diversity and sustainable development in coastal communities 

13762 

Bergen 

Vestland 

 

Samfunns- og næringslivsforskning AS 
 

Developing flexible instruments for mixed fisheries 

12975 

Bergen 

Vestland 

 

NORCE 

Return of the otter: Aggravation of human-wildlife conflicts and potential for mitigation strategies for coastal areas under pressure 

13999 

Bergen 

Vestland 

 

Stiftelsen Telemarksforskning 

Sustainable COASTal RECreation – the role and potential of voluntary organizations and civic engagement in coastal areas under pressure 

8453 

 

Vestfold og Telemark 

 

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) 

Sustainable management of coastal areas: Salmon farm locations and environmental status 

8851 

Oslo 

Oslo 

Hav og maritimt (skipsfart) 

NORCE 

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels 

12000 

Bergen 

Vestland 

 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) 

Nuclear Propulsion of Merchant Ships 1 

10025 

Trondheim 

 

Trøndelag 

 

Corvus Energy AS 

Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility 

  13900 

Bergen 

Vestland 

Sirkulær økonomi  

CICERO Senter for klimaforskning 

Enabling transition to circular economic consumer practices for e-products in Norway 

13731 

Oslo 

Oslo 

 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow 

14628 

Tromsø 

Troms og Finnmark 

 

Nofima 

Recyclable food contact packaging based on recycled fiber and removable barrier 

9247 

Tromsø 

Troms og Finnmark 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

1-2-TRE-STEG: Steps towards circularity in wood-based building 

14900 

Trondheim 

Trøndelag 

Miljøgifter og forurensing 

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 

Protecting agricultural lands from plastic pollution 

13996 

Oslo 

Oslo 

 

Veterinærinstituttet 

Progress to environmentally safer rodenticides 

11154 

Ås 

Viken 

 

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 

Agricultural mitigation measures and the value of water quality improvements 

11907 

Ås 

Viken 

 

Veterinærinstituttet 

Could fungi be Dr. Jekyll and Mr. Hyde in the plastic litter problem? 

11384 

Ås 

Viken 

Nullutslipps-samfunn  

CICERO Senter for klimaforskning 

Flying less and well-being. Engaging Norwegians in reducing the flight intensity of social practices. 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

CICERO Senter for klimaforskning  

Governing under turbulence: The European Green Deal and implications for Norway 

 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige institutt (NTNU) 

CLIMATE RIGHTS: Designing Visual Evidence for Climate Cases 

8921 

Trondheim 

Trøndelag 

 

CICERO Senter for klimaforskning  

TRACKING RISKS IN FUTURE EMISSIONS, CLIMATE AND TECHNOLOGICAL ASSUMPTIONS 

11991 

Oslo 

Oslo 

 

Universitetet i Oslo (UiO) 

Accelerating Climate Action and the State: Getting to Net Zero (ACCELZ) 

 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Norges idrettshøgskole  
(NIH) 
 

From climate knowledge to climate action in sport 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

 

Nature-based solutions for end use of degraded peat – impacts on climate, biodiversity and policy (PEATWAY) 

 

11965 

Trondheim 

Trøndelag 

Økonomiske problemstil-linger knyttet til det grønne skiftet 

CICERO Senter for klimaforskning 

Norway in the European green transition - Strategies and policy measures combining cost-effective emission reduction with high acceptability 

12000 

Oslo 

Oslo 

 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) 

Greening the economy- Facilitating Innovation, Economics and Labour Demand 

12000 

Oslo 

Oslo 

  

Statistisk sentralbyrå 

The green transition: Instrument design, employment and long-lived capital 

7063 

Oslo 

Oslo 

Antimikrobiell resistens 

NORCE 

Impact of administered drug use on development of environmental antibiotic resistance genes and risk for human exposure 

16000 

Bergen  

Vestland 

 

Veterinærinstituttet 

Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania 

15000 

Ås 

Viken 

 

Høgskolen i Innlandet 

OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective 

15969 

Hamar 

Innlandet  

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.