PILOT-E er evaluert – ordningen skaper merverdi for samfunnet og tar ut synergier i virkemiddelapparatet

Finansiering gjennom Pilot-E-ordningen bidrar til raskere fremdrift og utvikling av ny miljørettet teknologi og grønn omstilling. Det viser en evaluering av Pilot-E som Menon Economics har gjennomført. Hovedkonklusjonen at ordningen skaper merverdi for samfunnet og tar ut synergier i virkemiddelapparatet.

Ringer i vann med grønne farger
Foto: Shutterstock

Formålet med Pilot-E er å få frem nye, miljøvennlige og konkurransedyktige teknologier og løsninger, og samtidig oppnå næringsutvikling innen sektoren. Pilot-E skal bringe prosjektene raskere og mer treffsikkert fra idé til marked enn det som oppnås ved bruk av partenes ordinære virkemidler.

Det er så langt gjennomført fem tematiske utlysningsrunder. Av 63 prosjektsøknader, er det innvilget tilskudd til 23 prosjekter. Flere av disse er ferdigstilt eller nærmer seg ferdigstillelse.

Raskere gjennomført, høyere ambisjoner

I evalueringen av Pilot-E har Menon Economics AS sett både på ordningen og resultater og effekter så langt. Evalueringen viser at Pilot-E påvirker omfang, fremdrift og realisering av prosjektene. Blant annet svarer mer enn 70 prosent av prosjektpartnerne at Pilot-E muliggjør et raskere utviklingsløp, gjør at de kan sette i gang og gjennomføre prosjekter med høyere ambisjonsnivå – og at det oppfattes som et kvalitetsstempel å være et Pilot-E prosjekt.

– Evalueringen bekrefter at Pilot-E innfrir målsettingene. Det gjør ordningen til et viktig verktøy for grønn omstilling, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Vi er svært godt fornøyde med å få det dokumentert gjennom en grundig ekstern evaluering som denne, sier Haugli.

Kombinerer mulighetene

Evalueringen har også sett på merverdien ved bruk av Pilot-E-modellen i forhold til ordinær bruk av virkemiddelaktørenes ordninger og på hvordan samarbeidet er organisert.

– Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova har ulike formål og dermed ulike verktøy og virkemidler. Hovedtanken med Pilot-E er å kombinere og tilby disse samlet slik at samarbeidskonsortiene kan tørre å fremme mer ambisiøse og sammensatte prosjekter, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

– Evalueringen viser at denne intensjonen er oppfylt og at vi klarer å utnytte hverandres forskjeller og kompetanse og dermed tar ut synergier. Dette vil vi videreføre og utvikle videre de neste årene, opplyser Nakstad.

Trenger mer forutsigbarhet

Evaluatorene peker også på noen konkrete områder for forbedring. Ved utvelgelse av prosjekter anbefales det å legge større vekt på internasjonalt markedspotensial, og på søkernes planer for å skalere resultatene.

Det er også behov for å tydeliggjøre forskjellene mellom Pilot-E og underliggende ordninger og en bedre forutsigbarhet når det gjelder utlyst tematikk.

– Utvikling av sterke bedrifter og teknologimiljøer innen miljøvennlig energi krever forutsigbarhet. Dette vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova ta med seg i den videre utviklingen av Pilot-E og samarbeidet mellom aktørene, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Last ned evalueringen av Pilot-E (PDF)

Last ned presentasjon om evaluering av Pilot-E (PDF)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.