Ny innovasjonsutlysning i Horisont Europa

EIC Pathfinder Open er en ny finansieringsordning i EUs Horisont Europa. Norske aktører kan få om lag 3 millioner euro i støtte til tverrfaglige forskningsprosjekter på gjennombruddsteknologier og banebrytende innovasjoner.

Mann med VR-briller og rosa bakgrunn
Har du en visjon for en fremtidig teknologi som kan gjøre en reell forskjell? Da kan EUs Pathfinder være noe for deg. Foto: Jonas Bendiksen / Forskningsrådet

Pathfinder er en del under Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) i Horisont Europa. Det nye innovasjonsrådet skal bringe innovasjoner og avansert ny teknologi ut av forskningslaboratoriene via kommersialisering og ut i markedene.

EIC Pathfinder Open er en av de aller første utlysningene i Horisont Europa med frist allerede 19. mai. Det planlegges tilsvarende utlysning minst en gang årlig. Prosjektene fullfinansieres og kan få om lag 3 millioner euro.

Portrett av Mari Sundli Tveit. Foto: Thomas Keilman
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet. Foto: Thomas Keilman / Forskningsrådet

Har du en visjon for en fremtidig teknologi som kan gjøre en reell forskjell? Og mener du at du kan oppnå et vitenskapelig gjennombrudd som vil gjøre teknologien mulig? Ja, da kan EIC Patfinder Open være noe for deg.

- Jeg har stor tro på at vi i Norge har mange potensielle Pathfinder-prosjekter, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit. 

- Vi i Forskningsrådet skal i vårt arbeid gi råd og støtte i søknadsprosessen slik at flest mulig prosjekter kan lykkes med å få finansiering, sier Tveit.

Mange har allerede lyktes med sin EU-søknad

EIC Pathfinder Open er en ny og forbedret versjon av det som tidligere var kjent som Future Emerging Technologies (FET) Open. Målgruppen er forskningsmiljøer og forskningstunge bedrifter i samarbeidsprosjekter, men minst tre deltagere fra tre ulike land.

En av dem som fikk midler i FET Open var NTNU som er partner i prosjektet AMADEUS.

- Prosjektet har vært en utviklingsreise for oss, uttaler Merete Tangstad ved NTNU. Vi har utviklet kunnskap på et helt nytt område som kan bli veldig viktig i fremtidens energiproduksjon og -lagring. Gjennom prosjektet fikk vi nye europeiske samarbeidspartnere som faglig og personlig har løftet oss, sier Tangstad.

Slik søker du EIC Pathfinder Open

For å kvalifisere til finansiering må du være en del av et konsortium med tre enheter fra minst tre land, hvorav ett må være EU medlem. Det kan være forskningsinstitusjoner, universiteter, næringsliv og industri. Prosjektene ledes oftest av en forskningsinstitusjon. Enten du sikter deg inn på denne utlysningen eller de neste innen EIC Patfhinder, kan Forskningsrådet bistå med strategisk rådgivning og finansiering til prosjektetablering eller posisjonering.

Forskningsrådets kontaktpersoner kan bistå

Ønsker du mer informasjon om Pathfinder og den kommende utlysningen? Ta kontakt med Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for EIC Pathfinder Open (finn kontaktinformasjon i boksen på denne siden).

Horisont Europa på fem minutter

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 01:47 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.