Forskningssentre for miljøvennlig energi i internasjonal toppklasse

Forskningssentrene for miljøvennlig energi ble etablert for å skape miljøer som kan utvikle framtidens miljøvennlige og bærekraftige energiløsninger. Det ser ut til å ha vært en god strategi.

bilde av rekker med solcellepaneler på et jorde
Solcellepaneler

Sentrene er etablert av Forskningsrådet med midler fra Olje- og energidepartementet. Midtveisevalueringen av åtte forskningssentrene for miljøvennlig energi (FMEer svært god. Sentrene har fått internasjonal anerkjennelse og flere av sentrene er internasjonalt ledende innenfor sine felt. Sentrene vil være viktige i kampen for å redusere utslippet av klimagasser, står det i evalueringen, som er gjennomført av internasjonale eksperter.  

– Globalt er vi avhengige av at veksten innen fornybar energi fortsetter og skyter fart. Forskningen bidrar til lavere kostnader, mer skånsomme utbygginger og gir nye muligheter for verdiskaping. Derfor er det svært gledelig å se at disse sentrene gjør det så bra, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

 Dette er gode nyheter, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.  

– Vi har hatt store forventinger til disse sentrene, og er glade for å se at de lykkes. Vi skal utlyse et nytt senter til høsten på hydrogen og ammoniakk, og vi håper å kunne etablere flere slike sentre framover. Senterordningen gir en helt spesiell mulighet for forskere, næringsliv og aktører fra offentlig sektor til å samarbeide over lengre tid, og miljøene kan virkelig gjøre en forskjellsier hun.  
 
Midtveisevalueringen trekker fram noen av effektene. De konkluderer blant annet med at: 

  • En av de viktigste effektene på lengre sikt er det høye antallet PhD- og masterstudenter i sentrene. Dette gir en styrking av forskningskapasitet i akademia, næringsliv og forvaltning. 
  • Innovasjonskapasiteten i bedriftene som deltar i sentrene er styrket. 
  • Et uvanlig og imponerende trekk ved sentrene er evnen til å bygge en portefølje av tilknyttede prosjekter. Dette involverer partnere aktivt, styrker nettverket og bringer nye perspektiver og ideer inn i sentrenes forskning. 

Forskningssentre får finansiering i fem år med mulighet for tre år hvis midtveisevalueringene er gode, slik den var for disse seks sentrene. 


Les midtveisevalueringen av FME-ene her: https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/2021/midway-evaluation-of-eight-fmes-2021-final-report.pdf
 

 

Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 21.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.