Forskning på interessetoppen

Nye tall fra Kantar viser at seks av ti sier de er ganske eller meget interessert i forskning. Interessen er høyere for forskning enn sport, økonomi, politikk og kultur.

bilde av tre forskere som står i et laboratorium

I en undersøkelse Kantar har gjennomført for Forskningsrådet er nordmenn spurt om hvilken grad av interesse de har for fem ulike samfunnsområder. Best ut kommer forskning og økonomi, fulgt av politikk, kultur og sport. 

- Norge og verden står overfor store utfordringer, og kunnskap er den viktigste ressursen for å møte disse utfordringene. Derfor er det svært gledelig å se at interessen for forskning er høy i befolkningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.  – Vi har nettopp sendt inn vårt innspill til revisjon av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP). Her understreker vi behovet for et skyhøyt ambisjonsnivå for å henge med resten av verden, og jeg mener langtidsplanen må gi en svært tydelig retning for norsk forskning, innovasjon og høyere utdanning de neste ti årene sier Sundli Tveit.  

Lite debatt om forskning

I valgkampen som nettopp er avsluttet er det knapt noen politikere som har snakket om forskning, selv om klimatiltak og omstilling til et fortsatt sterkt Norge etter oljen har vært valgkampens hovedsak. - Da er disse tallene en nyttig påminnelse om at det en det er stor interesse for forskning og kunnskap i befolkningen. Nå er det viktig at den nye regjeringen prioriterer forskning – vi får ikke til omstilling uten det, understreker hun. 

Interessen for forskning har økt gjennom koronaperioden. Det er en økende andel som oppgir at de er meget eller ganske interessert i forskning august 2021, sammenliknet med juni 2000. Andelen som oppgir at de er meget eller ganske interessert i sport holder seg stabilt lavere i hele perioden på 44 prosent, mens interessen for kultur og politikk synker noe. Bare fem prosent er ikke interessert i forskning, mens 24 prosent oppgir at de ikke er interessert i sport.

Utdanningsnivå har mye å si for interesse for forskning. 46 prosent av de med grunnskole eller videregående skole oppgir at de er meget eller ganske interessert, av de med høyere utdannelse svarer 67 prosent det samme.

Sundli Tveit peker på at tilliten til forskning er høy i Norge. - Under pandemien har vi fått nærmest daglige påminnelser om hvor avgjørende forskningen er for å løse de store samfunnsproblemene. Vi har også sett at åpenhet om alle sider, også usikkerhet og problemer, er med på å bygge tillit. At interessen for forskning er såpass høy, er derfor også et tillitsvotum til norsk forskning, avslutter hun.   

Tallene er hentet inn som del av Forskningsrådets løpende kartlegging av nordmenns holdninger til forskning og innovasjon. Antall respondenter i undersøkelsen var 1027. 

Les mer om våre undersøkelser: Forskningsrådets holdningsundersøkelser (forskningsradet.no)

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 15:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.