Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.
Dato: 17.08.2017

Vellykket omstilling for leverandørindustri

13 bedrifter som fikk tildelt totalt 53 millioner kroner til omstillingsprosjekter i 2016 viser nå gode resultater. De 13 leverandørene til petroleums- og maritim sektor er godt på vei til å nå nye kunder og markeder.
Dato: 14.08.2017

Forskningsbasert suksessbedrift får innovasjonsprisen

Thermo Fisher Scientific er vinner av Forskningsrådets innovasjonspris for 2017. Bedriften får prisen for å ha utviklet en helt ny variant av sitt produkt, som muliggjør rask og effektiv analyse av menneskelige gener og dermed bedre diagnostikk og behandling. Dette har de gjort ved hjelp av solid forskning og kunnskap innen bioteknologi, nanoteknologi og IKT.
Dato: 16.08.2017

Større vekt på bærekraft

Forskere, næringsliv og offentlig forvaltning vil merke økt trykk på bærekraft framover. Forskningsrådet skal utvikle kunnskap og løsninger for å møte nasjonale og globale bærekraftsutfordringer og bidra til næringsutvikling som gir økt bærekraft og grønn konkurransekraft.
Dato: 17.08.2017

6,5 millioner til forskning på miljøeffekter av mineralutvinning i dyphavet

Nylig publiserte flere land i JPI Oceans en felles utlysning for å studere miljøbelastningen og -risikoen forbundet med mineralutvinning på havbunnen. Forskningsrådet har satt av 6,5 millioner kroner til norske forskere som får innvilget søknad.
Dato: 04.08.2017

Ekspertutvalg vil ha mer forskning på ekstremisme og terrorisme

Det er klart behov for mer forskning på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Norge, mener et ekspertutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd.
Dato: 19.07.2017

Er du interessert i forskningsetiske spørsmål?

De nasjonale forskningsetiske komiteer trenger nye ledere, nestledere, medlemmer og varamedlemmer for perioden 2018 til 2021. Nå har du muligheten til å engasjere deg aktivt i forskningsetikk. Både forskere og andre interesserte oppfordres til å sende inn en søknad.
Dato: 03.07.2017

Vellykket idélab om industri 4.0 på norsk

Tre prosjekter får 4,5 og 4 millioner kroner og ett får 750.000 kroner til forprosjekt. Det er resultatet av idélab om industri 4.0 på norsk.
Dato: 28.06.2017

HFSP-stipendiater får toppfinansiering

Forskningsrådet vil toppfinansiere postdok-er som oppnår stipend fra Human Frontier Science Programme (HFSP). Søknadsfrist for HSFP er 24. august.
Dato: 27.06.2017

Én milliard til forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal dele ut én milliard kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 19 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet.
Dato: 26.06.2017