Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Forskningsrådets fremtidsanalyser er klare

Forskningsrådet har gjennomført framtidsanalyser innenfor temaområdene: digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.
Dato: 21.11.2017

Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

En rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 deler sine beste råd og tips med nye søkere.
Dato: 16.11.2017

Penger til produksjonsprosjekter i helsenæringen

Prosjektene bygger videre på godt etablerte fagmiljøer og aktører. Sammen kan de trekke norsk helsenæring i ønsket retning, mot industrialisering.
Dato: 15.11.2017

Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.
Dato: 15.11.2017

– Få med folk som har erfaring

Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020 etter initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet.
Dato: 10.11.2017

Husk søknadsfristen 22. november

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 22. november kl. 13.00.
Dato: 08.11.2017

Ny kunnskap skal gi bedre forskningskommunikasjon

Forskningsrådet tildeler 7,6 millioner kroner til tre prosjekter som skal studere dialogen mellom forskning og samfunn. En viktig forutsetning for tildelingen er at kunnskapen skal kunne tas i bruk av de som kommuniserer forskning i samfunnet.
Dato: 07.11.2017

Forskerlinjer skal styrke rekruttering til forskning

Fra høsten 2018 får studenter ved flere studier tilbud om forskerlinjer. Det vil gi dem et forsprang på å ta doktorgrad ved siden av vanlige studier. Forskningsrådet samarbeider med fem universiteter om fem pilotprosjekter som skal sørge for bedre rekruttering av unge talenter til forskningen.
Dato: 03.11.2017

Norsk forskning får rekordstøtte fra EU

Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer har nå hentet ut rundt 4,6 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.
Dato: 01.11.2017

Gode nyheter for MSCA-stipendiater

MSCA-stipendiater kan fra 2018 jobbe deltid med sitt MSCA-stipend og beholde det hvis man søker og får ERC-tildeling i samme periode.
Dato: 31.10.2017