Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Forskning virker

2018 har vært et år med svært spennende utvikling i Forskningsrådet. Forskningsrådets årsrapport viser at forskning gir stor samfunnsøkonomisk avkastning, at et stort antall nye bedrifter søkte midler og at kvaliteten i norsk forskning er høy.
Dato: 18.03.2019

Over 1,1 milliard kroner til innovasjon i næringslivet

De siste månedene har norske bedrifter fått over 1,1 milliard kroner til å utvikle ny kunnskap og nye produkter. Slik vil regjeringen styrke norsk næringsliv og bidra til nye arbeidsplasser.
Dato: 14.03.2019

Vel to hundre søknader til februarfristen

Årets første søknadsfrist resulterte i til sammen 230 innsendte søknader. Det ble søkt om nærmere 1,1 milliarder kroner. Hovedvekten av søknadene kom fra UH-sektoren (144 søknader) og instituttsektoren (63 søknader).
Dato: 21.02.2019

Vil bruke inntil 100 millioner på å løse samfunnsutfordringer

Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd åpner nå for søknader om nye innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser. Ordningen skal bidra til å løse samfunnsutfordringer og styrke norske bedrifters konkurransekraft.
Dato: 21.02.2019

Over 50 kommuner får tidenes største tildeling av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Vi deler ut 130 millioner kroner til innovasjonsprosjekter der offentlige virksomheter leder prosjektene og samarbeider med forskerne.
Dato: 17.02.2019

Støtteordningen for åpen publisering utvides med tre år

Forskningsrådet forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) til 2022. – Det skal gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot implementeringen av Plan S, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.
Dato: 19.02.2019

Hjelp oss å gjøre de nye nettsidene bedre

Forskningsrådet får nye nettsider i løpet av våren. Vi har nå åpnet beta.forskningsradet.no for publikum og vi trenger tilbakemeldinger fra dere.
Dato: 19.02.2019

50 millioner til transportinnovasjoner

Ni bedrifter vil få tilbud gjennom Pilot-T om til sammen 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene vil gi innovasjon og nyskaping innenfor transportsektoren, og sikre at ny teknologi raskere blir tatt i bruk.
Dato: 15.02.2019

Gir 4,5 milliarder i skattefradrag til forskning

Nye tall viser at regjeringen gir norske bedrifter skattefradrag på 4,5 milliarder kroner for 2018, for at de skal satse på forskning og utvikling.
Det er Forskningsrådet som administrer Skattefunnordningen, og i 2018 godkjente Forskningsrådet over 3300 nye søknader fra bedrifter som søkte om skattefradrag for å drive med forskning.
Dato: 09.02.2019

Stor bredde i innspillene til Forskningsrådets policy for åpen forskning

Totalt 74 innspill har kommet fra forskningsinstitusjonene til Forskningsrådets arbeid med policy for åpen forskning. Policyen tar for seg tre temaområder: åpen innovasjon (18 innspill), åpne forskningsprosesser (39 innspill) og folkeforskning (Citizen Science, 17 innspill). Totalt 47 institusjoner har sendt innspill, de fleste på institusjonsnivå.
Dato: 08.02.2019