Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Norge med i europeisk spleiselag om tungregning

Sammen med en rekke andre europeiske land har Norge blitt med i et felleseuropeisk initiativ for utvikling og anskaffelse av såkalte tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC).
Dato: 18.10.2018

Ny norsk-kinesisk samarbeidsavtale gir drahjelp til norsk næringsliv

Forskningsrådet signerte denne uken en samarbeidsavtale med Kinas departement for vitenskap og teknologi. Avtalen omfatter næringsrettede samarbeidsprosjekter innen temaene miljøvennlig energi og digitalisering. Flere konkrete utlysninger er under planlegging.
Dato: 17.10.2018

977 søknader til oktoberfristen

Totalt ble det lyst ut midler for nesten tre milliarder kroner. Søknader til forskningsinfrastrukter og innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor dominerte denne søknadsrunden.
Dato: 11.10.2018

EU-suksess for to norske oppstartbedrifter i helsesektoren

To norske oppstartsselskaper med hver sin sensor får mange titalls millioner kroner fra EU for å få sine helseteknologiske nyvinninger ut i markedet.
Dato: 15.10.2018

Anbefaler endringer i støtteordninger for økt EU-deltakelse

Forskningsrådets to viktigste virkemidler for å øke norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er evaluert. Evalueringen anbefaler å styrke ordningen STIM-EU men å endre prosjektetableringsstøtten (PES2020).
Dato: 10.10.2018

Viktige opptrappingsplaner på plass i langtidsplanen

Regjeringen foreslår viktige opptrappingsplaner i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Samtidig er forskningsbudsjettet for 2019 nøkternt. 
Dato: 08.10.2018

Endringer i søknadsfrister og søknadsbehandling i 2019

Skal du søke om midler til forskerprosjekt eller samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling i 2019, er fristen 10. april.
Dato: 04.10.2018

Nå kan du nominere kandidater til vårt hovedstyre

I år skal Kunnskapsdepartementet utpeke nytt hovedstyre for Forskningsrådet. Nå kan alle foreslå kandidater som skal sitte fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.
Dato: 01.10.2018

Norsk senter for molekylærmedisin evaluert

Evalueringskomiteen gir senteret svært god skår for fagleg forsking, for god rekruttering og for godt internasjonalt samarbeid for å styrke den pasientnære forskinga.
Dato: 28.09.2018

795 søknader til septemberfristen

Totalt ble det lyst ut midler for drøyt 1,4 milliarder kroner. Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet sto for det aller fleste innsendte søknadene.
Dato: 13.09.2018