Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Støtteordningen for åpen publisering utvides med tre år

Forskningsrådet forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) til 2022. – Det skal gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot implementeringen av Plan S, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.
Dato: 19.02.2019

Hjelp oss å gjøre de nye nettsidene bedre

Forskningsrådet får nye nettsider i løpet av våren. Vi har nå åpnet beta.forskningsradet.no for publikum og vi trenger tilbakemeldinger fra dere.
Dato: 19.02.2019

50 millioner til transportinnovasjoner

Ni bedrifter vil få tilbud gjennom Pilot-T om til sammen 50 millioner kroner fra Forskningsrådet. Pengene vil gi innovasjon og nyskaping innenfor transportsektoren, og sikre at ny teknologi raskere blir tatt i bruk.
Dato: 15.02.2019

Gir 4,5 milliarder i skattefradrag til forskning

Nye tall viser at regjeringen gir norske bedrifter skattefradrag på 4,5 milliarder kroner for 2018, for at de skal satse på forskning og utvikling.
Det er Forskningsrådet som administrer Skattefunnordningen, og i 2018 godkjente Forskningsrådet over 3300 nye søknader fra bedrifter som søkte om skattefradrag for å drive med forskning.
Dato: 09.02.2019

Stor bredde i innspillene til Forskningsrådets policy for åpen forskning

Totalt 74 innspill har kommet fra forskningsinstitusjonene til Forskningsrådets arbeid med policy for åpen forskning. Policyen tar for seg tre temaområder: åpen innovasjon (18 innspill), åpne forskningsprosesser (39 innspill) og folkeforskning (Citizen Science, 17 innspill). Totalt 47 institusjoner har sendt innspill, de fleste på institusjonsnivå.
Dato: 08.02.2019

Nær 50 innspill om implementeringen av Plan S

Fristen for innspill til veilederen for implementering av Plan S var 1. februar. Innspillene belyser blant annet hva fagmiljøene opplever Plan S vil bety for norsk forskning og hvilke tiltak som blir viktige i overgangen til åpen tilgang.
Dato: 06.02.2019

Transportsektoren de neste tiårene

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk overlevert Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for transportforskning i Trondheim 04. februar. Rapporten viser oversikt over transportsektorens forskningsaktiviteter samt veien videre for utvikling av transport og mobilitet innenfor vei, bane, sjø og luft.
Dato: 05.02.2019

Jakten på det nye Norge

Hva skal til for å skape nye suksesshistorier i det nye Norge? Det er temaet for Lerchendalkonferansen som pågår i Trondheim i dag og i morgen. Se videoforedrag og delta i samtalen om det nye Norge.
Dato: 04.02.2019

Over tusen kandidater foreslått til Forskningsrådets nye styrer

Forskningsrådet fikk overveldende respons da vi inviterte åpent til forslag på medlemmer til de nye porteføljestyrene.
Dato: 29.01.2019

Stor satsing på teknologi for digital omstilling

Forskningsrådet svarer på regjeringens historisk sterke satsing på digitalisering og lyser ut 270 millioner kroner til forskning for digital innovasjon.
Dato: 28.01.2019