Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Norge og Singapore fortsetter samarbeidet

Forskningsrådet og de maritime myndighetene i Singapore har fornyet sin samarbeidsavtale.
Dato: 20.06.2018

Primærnæringsinstitutta er ein viktig nøkkel til berekraft

Forskingsrådets evaluering av primærnæringsinstitutta viser at dei har stor og stadig meir betydning nasjonalt og internasjonalt. Med sin høge kompetanse, kan dei bidra enda meir til omstillingane i norsk økonomi og til å utvikle meir berekraftige primærnæringar. Evalueringsutvalet meiner også at sjølve basisfinansieringa bør endrast.
Dato: 20.06.2018

Norsk samfunnsvitskap har god kvalitet, men få verdsleiande miljø

Norsk samfunnsvitskapleg forsking er evaluert i regi av Forskingsrådet. Kvaliteten på forskinga er jamt over god til svært god, men forskarane kan bli betre på å utvikle forskingsfeltet og å nå ut internasjonalt.
Dato: 19.06.2018

– Erfarne forskere må få de unge med i COST

Den erfarne kjemikeren og forskeren Mats Tilset mener det er en plikt for de etablerte å få med yngre forskere i COST-nettverk.
Dato: 12.06.2018

Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.
Dato: 09.06.2018

Vi oppdaterer de generelle vilkårene for nye FoU-prosjekter

Standardvilkårene for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, "Generelle vilkår for FoU-prosjekter", kommer i ny versjon. De oppdaterte vilkårene gjelder prosjekter vi finansierer på grunnlag av søknader mottatt fra og med 1. juli 2018.
Dato: 08.06.2018

Nye katapultsentre offentliggjort

Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime Clean Tech og ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale katapult-sentre som skal hjelpe bedrifter å komme raskere fra idestadiet og ut i markedet.
Dato: 05.06.2018

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Nye COST-nettverk starter i sommer.
Dato: 04.06.2018

Forskningsrådet signerer DORA-erklæringen

Forskningsrådet signerer nå DORA-erklæringen. Dermed stiller Forskningsrådet seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer.
Dato: 22.05.2018

Nytt forskningssenter skal redusere klimagassutslipp på norsk sokkel

Neste år opprettes det et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel.
Dato: 15.05.2018

Tenk kommersialisering før du publiserer

Forskningsrådet går sammen med universitetenes TTO-er for å få mer kommersialisering av resultater fra forskerprosjekter.
Dato: 16.05.2018