Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Sju miljøer får ny klyngestatus

– Klyngene er viktige motorer for omstilling og fornyelse av norsk næringsliv, og jeg vil gratulere de nye klyngene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.
Dato: 16.10.2017

Endringer i Forskningsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2018 innebærer 600 millioner i realkutt og flere omdisponeringer i forskningsinvesteringene. De samlede offentlige FoU-bevilgningene er på 35,4 milliarder kroner. Tross i realnedgang i forskningsbudsjettet, når regjeringen fortsatt sitt mål om én prosent av BNP innen 2018.
Dato: 16.10.2017

Har du tenkt å søke EU-midler er tidspunktet nå

Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 50 milliarder euro. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens arbeidsmøter rundt i landet.
Dato: 10.10.2017

Anbefaler å videreføre forskningsinnsatsen på velferd, arbeidsliv og migrasjon

Forskningsrådets program for velferd, arbeid og migrasjon (VAM) er i avslutningsfasen. Nå jobbes det med innretning for en ny satsing, men foreløpig er det ikke fastsatt tidspunkt for ny utlysning.
Dato: 29.09.2017

Fortidens kriser ga formidlingspris

Forskningsrådets formidlingspris for 2017 på 500 000 kroner er tildelt Henrik Svensen ved Institutt for geofag ved det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.
Dato: 28.09.2017

Nye "tungvektere" ved Brussel-kontoret

Forskningsrådet har fått ny ledelse og kontakter ved vårt Brussel-kontor.
Dato: 28.09.2017

Seks får ERC-finansiering – fem kvinner

Seks forskere fra norske institusjoner får ERCs Starting Grant i år. For første gang er kvinnene i flertall.
Dato: 26.09.2017

Husk søknadsfristen 11. oktober

Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 11. oktober kl. 13.00.
Dato: 27.09.2017

Hvem fortjener Forskningsrådets priser for unge fremragende forskere?

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til Forskningsrådets tre nye priser. Prisene er fordelt på fagområder, og premierer kvalitet, selvstendighet og faglig nyskaping blant forskere under 38 år. Send oss dine forslag før 15. oktober.
Dato: 27.08.2017

Teknologiprogrammene NANO2021 og BIOTEK2021 på god vei

To store teknologiprogrammer er blitt evaluert og får både ros og anbefalinger til endring.
Dato: 21.09.2017