Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Zivid fikk Forskningsrådets innovasjonspris for 2018

Prisen går i år til teknologibedriften Zivid, som utvikler og produserer "robotøyne". Næringsministeren delte ut prisen under Arendalsuka 14. august.
Dato: 14.08.2018

Få råd og veiledning til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Vil du ha tips og råd før du sender inn søknad, kan du først sende inn en skisse. Fristen er 29. august.
Dato: 14.08.2018

Toppledere og Forskningsrådet vil bidra til nye suksesshistorier

Toppledere fra ti store bedrifter og Forskningsrådet er blitt enige om en felles anbefaling til regjeringen om hvordan de kan legge til rette for å skape nye suksesshistorier i norsk næringsliv. Blant de som stiller seg bak anbefalingen er Hydro, Telenor, Elkem, Microsoft og Forskningsrådet.
Dato: 13.08.2018

Innovative bærekraftsideer utvikles videre

Tjue prosjekter skal jobbe videre med næringsrettede ideer knyttet til ansvarlig forbruk og produksjon.
Dato: 06.07.2018

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.
Dato: 03.07.2018

Spill inn til ny policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver

Forskningsrådets nåværende "Policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon" skal fornyes. Forskningsmiljøer og andre inviteres nå til å komme med innspill til dette arbeidet.
Dato: 29.06.2018

SkatteFUNN gjør at bedrifter investerer mer i forskning og utvikling

Samfunnsøkonomisk analyse AS har evaluert SkatteFUNN og kommer med en klar anbefaling om å videreføre ordningen som administreres av Forskningsrådet.
Dato: 02.07.2018

Økt finansiering av utfordringsdrevet humanistisk forskning

Humanistisk forskning er viktig for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Forskningsrådet har derfor satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022.
Dato: 02.07.2018

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d.-ordningen.
Dato: 28.06.2018