Gå direkte til innhold
 

Nyheter

Flere ERC Consolidator Grant enn noen gang

Ni forskere fra seks norske institusjoner får Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ERC.
Dato: 18.12.2018

Lansering av nytt program for utenriksforskning

Er vi forberedt på det uforutsette? Hva trenger vi av forskning for å kunne navigere i en ustabil verden? Forskningsrådet lanserer programmet UTENRIKS som skal bidra til en kunnskapsbasert utenrikspolitikk og informert samfunnsdebatt.
Dato: 17.12.2018

Foreslå kandidater til våre nye styrer

Forskningsrådet skal oppnevne medlemmer til nye styrer. Har du forslag til kompetente personer?
Dato: 14.12.2018

100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Kunnskapsdepartementet deler gjennom Forskningsrådet og Diku ut 100 millioner kroner til internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid rettet mot åtte prioriterte land utenfor Europa.
Dato: 30.11.2018

Norsk petroleumsindustri er for forsiktige med å ta i bruk ny teknologi

Industrien må utvikle, kvalifisere, og ta i bruk ny teknologi raskere enn tidligere. Dette er konklusjonen i en ny rapport fra OG21.
Dato: 29.11.2018

Veileder til implementering av Plan S er nå klar

Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har nå offentliggjort en veileder til hvordan planen skal settes ut i live. Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen legges nå frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt, med frist 1.februar.
Dato: 27.11.2018

Forsker i nettverk med penger fra EU

Professor Sarah Hean ved Universitetet i Stavanger fikk fire millioner kroner fra MSCA RISE til utveksling i sitt konsortium. I desember kommer ny utlysning for deg som vil søke.
Dato: 22.11.2018

20 forskningsministre må jobbe sammen

– Norge har 20 forskningsministre. De må alle følge opp den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for at Norge skal lykkes med morgendagens utfordringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. I sitt budsjettforslag for 2020 har Forskningsrådet konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.
Dato: 20.11.2018

Innspillsrunde om Plan S

Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S, kommer innen utgangen av november med en veileder for hvordan planen skal implementeres. Veilederen vil være et utgangspunkt for konsultasjoner og innspill både internasjonalt og nasjonalt. Innspillsrunden starter rundt 1. desember.
Dato: 15.11.2018

Søke forskningsmidler i 2019?

I 2019 har de fleste utlysningene rettet mot forskningsorganisasjoner frist 10. april. Utlysningene er nå publisert i foreløpige versjoner.
Dato: 12.11.2018