Involverer befolkningen i katastrofeberedskap

Hvordan kan befolkningens ressurser i større grad kobles til myndighetenes arbeid med katastrofehåndtering? Et SINTEF-prosjekt har fått EU-midler for å se nærmere på disse spørsmålene. I dette prosjektet kobles de beste forskningsmiljøene sammen med frivillig sektor og næringsliv for å finne løsninger for katastrofeberedskap.

ENGAGE-prosjektet (Engage Society for Risk Awareness and Resilience) ledes av SINTEF Digital, og er tildelt ca. 50 millioner kroner fra EUs rammprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020

Foto: Tel Aviv University

Innbyggerne må kobles på

Målet er å forstå hvordan befolkningens kunnskap og ressurser, som for eksempel frivillig innsats, i større grad kan kobles til myndighetenes arbeid med katastrofehåndtering.

- Spesielt vil vi se nærmere på løsninger som fremmer involvering og samarbeid blant de ulike aktørene i sivilsamfunnet. Blant vil vi se på hvordan man kan overføre forskningsresultater til innbyggere og hvordan man kan sørge for økt risikobevissthet med for eksempel bruk av sosiale medier, forteller Ivonne Herrera, som har vært prosjektleder for suksess-søkanden.  

Prosjektet kommer til å innhente erfaringer fra land med lang erfaring innen krisehåndtering, som Japan og Israel. Prosjektet skal identifisere hvordan lokal kunnskap og innsats fra befolkningen kan ha betydning for å håndtere katastrofer (f.eks. under hetebølger i Italia og jordras i Norge).

Fikk gode råd

SINTEF Digital koordinerer dette EU-prosjektet med 13 partnere fra åtte land. I Norge er Trondheim Røde kors en sentral samarbeidspartner fordi de har kompetanse på bruk av frivillige mannskaper i beredskapssammenhenger. Firmaet Everbridge Norway AS som spesialiserer seg på beredskaps- og varslingsløsninger er også med i prosjektet.

ENGAGE-søknaden som fikk toppscore i Horisont 2020, og Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter (NCPer) for EUs forsknings- og innovasjonsprogram gitt råd og veiledning gjennom søknadsprosessen.

Samarbeid med Norges Røde Kors og bedriften Everbridge

- Det å samarbeide med en aktør som SINTEF, og de øvrige partnerne i prosjektet, ser vi på som en fantastisk mulighet både til å bygge nettverk og til å utvikle oss som organisasjon. Som eneste frivillige organisasjon i Norge er Norges Røde Kors anerkjent som støtteaktør i fredstid for myndighetene sier Marita Hoel Fossen, daglig leder i Trondheim Røde Kors.

Trondheim Røde Kors har en omfattende beredskapstankegang og skal bidra med kompetanse på beredskap ut fra sitt ståsted som frivillig organisasjon

Bedriften Everbridge vil utvikle løsninger for krisehåndtering
Everbridge Norway AS leverer løsninger for krisehåndtering og kommunikasjon ved store hendelser.

- Deltakelse i dette prosjektet gir oss mulighet til å jobbe med noen av de beste forskningsmiljøene i Europa på dette feltet. Vi vet hvor viktig økt beredskap er og ønsker å være del av løsningen, sier Håkon Straume, produktsjef i Everbridge Norway AS.

Les mer om prosjektet i SINTEFs blogg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.