Davidstatuen av Michelangelo kombinert med et bilde av EU-flagget
Webinar

Open kafé for klyngje 2 i Horisont Europa: Kultur, kreativitet og inkluderande samfunn

Passer for:

Forskarar, EU-rådgivarar, offentlege aktørar, bedrifter og andre som er interesserte i klyngje 2 i Horisont Europa.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

30. august kl. 09:00.

Digitalt:

Arrangementet strømmes

30. aug. kl. 09.00–10.00

Om arrangementet

Velkommen til open kafé for klyngje 2,  Kultur, kreativitet og inkluderande samfunn, i Horisont Europa. Me vil informera om moglegheiter i 2025, med særleg vekt på utlysingane som blir planlagde.

Me håpar å treffa både forskarar, EU-rådgivarar, offentlege og private aktørar, og dessutan andre som er interesserte i klyngje 2 i Horisont Europa.

 

Kontakt

Anette Askedal

    Velferd og utdanning

Siv Haugan

    Velferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.