Nærbilde av stein med mineral i. Grafisk hvit dubinform oppå.
Møte

Innspelsmøte til FoU-strategien for landbaserte mineral

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker. Auditoriet Moser.

Passer for:

Interessentar og relevante partar til mineralindustrien

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

28. august kl. 23.59

11. sep. kl. 10.00–15.00

Om arrangementet

Forskingsrådet skal på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet utarbeide ein FoU-strategi for landbaserte mineral. Dette arbeidet har no starta og vi inviterer til eit innspelsmøte no i oppstartsfasen av arbeidet. Interessentar til mineralindustrien og relevante partar bør gripe moglegheita til å bidra med idear og innspel til kva som er viktig å få med i ein forskings- og utviklingsstrategi for landbaserte mineral.

Tentativt program:

 • Velkommen
 • Bakgrunnen for møtet
 • Innleiingar
 • Vi deler oss i temagrupper for diskusjon og innspel:                                         
  - Geologi (leiting),
  - Natur & miljø,
  - Teknologi (gruvedrift, oppredning etc.),
  - Folk & samfunn,
  - Samisk & reindrift
 • Samling og presentasjon frå gruppene

 

Kontakt

Camilla Grime

  Industri og tjenestenæringer

Kurt Aasly

  Industri og tjenestenæringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.