Seminar

Webinar om prosjektbanken

Passer for:

Tilsette i departement og anna forvaltning, forskarar, journalistar, studentar og andre med interesse for FoU.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

21. september kl 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

21. sep kl 13:00 – 15:00
Meld deg på

Om arrangementet

Sjå opptak

Ønskjer du å lære meir om korleis du kan bruke Prosjektbanken til å hente ut meir informasjon om prosjekta med tildeling frå Forskingsrådet?

I dette webinaret vil vi gi deg ei innføring i dei moglegheitene som ligg i Prosjektbanken, og tips til korleis du kan filtrere og søkje i løysinga.

Lenkje til Prosjektbanken

Prosjektbanken gjer det mogleg å få oversikt over kva det blir forska på og av kven. Databasen inneheld data om alle prosjekt med finansiering frå Forskingsrådet frå 2004 og fram til i dag, totalt over 40.000 prosjekt. I tillegg finn du data over prosjekt med norske deltakare i EU sitt rammeprogram og alle godkjende Skattefunn-prosjekt.

Prosjektbanken inneheld statistikk basert på prosjekta, kven som er ansvarleg for prosjekta, innanfor kva fagområde, geografisk fordeling med meir. Du kan slå opp på kvart enkelt prosjekt og lese meir om kva det omhandlar.

Den gir og oversikt over korleis forskinga bidreg til regjerninga si prioriterering i Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning.

Kontaktperson

Kari-Anne Kristensen

    SpesialrådgiverDataforvaltning og analyse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 20:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.