Annet

Søkerwebinar: Petroleum, miljøvennlig energi og lavutslipp

Passer for:

bedrifter og forskningsmiljøer i petroleums- og energisektoren, i tillegg til andre sektorer som bruker energi – for eksempel transport og industri

Påmeldingsfrist:

14. november klokken 15

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

15. nov kl 13:00 – 14:00

Om arrangementet

Forskningsrådet jobber for at vi i Norge skal utvikle ny kunnskap og bærekraftige løsninger gjennom forskning innenfor petroleum og miljøvennlig energi.

På dette søkerwebinaret går vi gjennom: 

 • det samlede tilbudet innen petroleumsforskning og forskning på miljøvennlig energi og lavutslipp i 2024
 • informasjon om utlysningene rettet mot forskningsmiljøene med frist i mars 2024
 • generell informasjon om tilbudet til næringslivet i 2024  
 • prioriteringer og viktige føringer
 • spørsmål og svar  

I 2024 lyser vi ut midler til forskning til innenfor petroleum og miljøvennlig energi gjennom disse utlysningene i 2024:

 1. Forskerprosjekt for fornyelse – petroleum og batterimaterialer  – forskningsmiljøer kan søke
 2. Kompetanseprosjekt for næringslivet – petroleum, miljøvennlig energi og lavutslipp – forskningsmiljøer kan søke
 3. Samarbeidsprosjekt – energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur – forskningsmiljøer kan søke
 4. Pilot-E 2024: Fleksibilitet i kraftsystemet og utvikling av industriell karbonfangst – næringslivet kan søke
 5. Bilateral utlysning med Brasil – petroleum, solenergi, vindkraft og hydrogen – næringslivet kan søke
 6. Innovasjonsprosjekt i næringslivet – petroleum og miljøvennlig energi, næringslivet kan søke
 7. Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet – petroleum, næringslivet kan søke

Lars Erik Walle

  Energi og energiomstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:22 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.