Møte

Ph.d.-seminar og oppstartsmøte

Hvor:

Digitalt og Forskingsrådets lokale

Passer for:

Offentleg sektor- og nærings-ph.d.-studentar som startar opp i 2023–2024 eller personar med tilknyting til ph.d.-prosjektet. Talet på fysiske deltakarar er begrensa til maks to personar per prosjekt. Digital deltaking: fri påmelding for alle som er interesserte i ph.d.-ordningane.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

11. oktober kl. 20:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

25. okt kl 10:00 – 14:30

Om arrangementet

Mange private og offentlege verksemder opplever at kunnskapen og kapasiteten rundt forsking og utvikling (FoU) er ei utfordring. Difor er det stort behov for å utdanne fleire ph.d.-ar til næringsliv og offentleg sektor i heile landet vårt.   

Våre ordningar med nærings-ph.d. og offentleg sektor-ph.d. skal hjelpe på denne utfordringa og føre til betre samspel mellom forskingsorganisasjonane og den aktuelle verksemda.

I 2023 vil vi setje i gang 45 nye ph.d-prosjekt i privat og offentleg sektor. Vi har gleda av å invitere til oppstartseminar for desse ph.d.-studentane den 25. oktober i Forskingsrådets lokale.  

Program  

Del 1 (10:00-12:00)

Opning  

 • helsing frå Kunnskapsdepartementet  
 • auka forskingskompetanse og tettare samspel med forskningsmiljøa
 • ein gradsgivande institusjon, UiO  
 • presentasjon frå eit prosjekt som er godt i gang  
  • ein ny ph.d.-student: Inmenta Consulting AS  
  • ei offentleg prosjektansvarleg verksemd: Lillestrøm Kommune  
  • ei privat prosjektansvarleg verksemd: DNV AS  

Del 2 (13:00-14:30)

Oppstartsmøte for nye ph.d.-prosjekt

Kontaktperson

Sondre H. Knai

  KonsulentTransport og maritim

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.