Møte

Innspillsmøte om nytt forsknings- og testsenter for energiomstilling i Arktis

Passer for:

Alle, men spesielt for målgrupper som har fokus på aktivitet i Arktis og fornybar energi

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

20. juni kl 09.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

21. jun kl 10:00 – 11:30

Om arrangementet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet skal Forskningsrådet lage en utredning som skal vurdere om det er forskningsfaglig grunnlag for å opprette et kombinert forsknings- og testsenter på Svalbard. Senterets formål er å se på utvikling og bruk av null- eller lavutslipps energiteknologi under arktiske forhold.Forskningsrådet ønsker innspill fra alle interesserte aktører på problemstillingen. Stemmer og argumenter både for og imot. Alle som melder seg på arrangementet, får også muligheten til å melde inn et tre-minutters innlegg. Se påmeldingen for mulighet til det.

Utredningen skal svare på om et senter på Svalbard vil gi merverdi i forhold til det som kan oppnås ved eksisterende forskingsinstitusjoner og -sentre. Med faglig menes her forskning på tekniske, økonomiske og samfunnsmessige utfordringer og muligheter knyttet til utnyttelse av null- eller lavutslipp energiløsninger under arktiske betingelser. Utredningen omfatter ressurs- og kompetansebehov for et slikt mulig senter, og skal vurdere relevant tilknytningsform til eksisterende virksomhet på Svalbard.

Program

Kontaktperson

Kristin Danielsen

    SpesialrådgiverInternasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. desember 2023, 00:19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.