Kurs

Hvordan skrive en god søknad til ERC Starting Grants

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

31 mai kl 23:58

02. jun kl 09:30 – 14:30

Om arrangementet

Har du tenkt å søkje ERC Starting Grant (StG) i oktober 2023?  

Forskingsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskarar til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskingsrådet, ERC.  

Kurset er også relevant dersom du skal søkje ERC Consolidator Grant (CoG). Du finn informasjon om StG og CoG på ERCs sider.  

Fullstendig informasjon om utlysinga inkludert rettleiingsdokument blir publisert når utlysinga opnar. For ERC-2024-StG så er det forventa at det skjer i midten av juli, samtidig som at ERC Work Programme 2024 blir publisert. På ERCs nettsider finn du også informasjon om dei andre søknadstypane til ERC.  

Kurset blir halde på engelsk og er berre for forskarar og rådgivarar som er tilsette ved ein norsk institusjon. Det blir ikkje gjort opptak av kurset.   

Program 

Kurset er delt i to sesjonar, kl 9:30-11:30 og 12:30-14:30, det er felles påmelding for sesjonane. For beskriving av kursa og fullstendig program, sjå påmeldingssida. 

Kursleder

Mette Skraastad - PhD, Yellow Research

Mette Skraastad leiar kursa. Ho har omfattande erfaring med å leie ERC-workshops og med å sjå gjennom søknader til ERC Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants. Yellow Research har rettleidd søkjarar til ERC sidan 2008. 

Kontaktpersoner

Berit Sundby Avset

    SeniorrådgiverBanebrytende forskning

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Ann Kristin Sørli Halvorsen

    UiO

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 18:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.