Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke Forskningsradet.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Norges forskningsråd skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Denne erklæringen gjelder ikke Mitt nettsted og andre siter som ikke ligger i Episervers publiseringsløsning.

Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har ukentlige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.
 • Null feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0. Ingen feil for A og AA, og prøve å ha null AAA-feil.

Status for Forskningsradet.no

 • 82 av 100 poeng. (28.09.22)

Skåren er basert på verktøyet Siteimproves Digital Certainty Index (DCI), som indekserer og analyserer alle våre nettsider.

Dette jobber vi med

 • Øke skåren i Siteimproves Digital Certainty Index (DCI).
 • Legge til rette for at vi følger alle nye krav i WCAG 2.1, før det blir tatt inn i det norske regelverket.
 • Legge til rette for synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold, slik at vi følger EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD).

Si ifra om manglende tilgjengelighet

 • Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
 • Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: webmaster@forskningsradet.no


Ferdigstillelse av erklæringen

I 2021 og 2022 prioriterer å få alle genererte pdfer tilfredsstilt i forhold til krav i WCAG 2.0(2.1). I tillegg skal vi oppdatere forskningsradet.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.

Dette er prioriterte krav som vi jobber med å få løst i løpet av 2022:

 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Ting skal være kodet slik det ser ut som.
 • Innhold skal presenteres i en meningsfylt rekkefølge.
 • Alle bilder skal beskrives med alternativ tekst.
 • Språket på nettsidene skal være tydelig og forståelig for alle våre brukere.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.