Søkeresultater

Viser 71-80 av 111 treff

Investments in the Norwegian Infrastructure for Computational Science

Version 1.0 – 24.01.2007 ReInfra - The Committe for Investments in eInfrastructure Investments ... of computing powers. In particular, NORKLIMA, NANOMAT and FUGE are programs that are, and will remain

Follow-up plan for the evaluation of research in mathematics

Division for Science Programme Division for Science Follow-up plan for the evaluation of research ... more thematic programmes run by the RCN, like NANOMAT/NANO2021, NORKLIMA, RENENERGI/ENERGIX, PETROMAKS

Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)

maritime næringer. • Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) (2002–2011) hadde som mål å legge grunnlag for ... materialer (NANO2021) (2012–2021), oppfølgeren til NANOMAT, skal bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen

Kunnskapsgrunnlag for ny klimasatsing i Forskningsrådet

fin.NHD RENERGI - Fremtidens rene energisystemer NANOMAT - Nanoteknolo. og nye materialer KOSK-II - Katalyse ... ......................................... 0,8 NANOMAT - Nanoteknologi og nye materialer ............

Work programme - SAMKUL 2011-2020

Programme Cultural Conditions Underlying Social Change – SAMKUL Work programme 2011−2020 ... Programme on Nanotechnology and New Materials (NANOMAT) The following programmes and areas are somewhat

Fagplan for matematikk

Norges forskningsråd Fagplan for matematikk Styrking av norsk matematikk faglig forskning. ... satsinger De store nasjonale satsingene som FUGE, Nanomat, Petromax, Nordklima, Renenergi, Havbruk og IKT

Budsjett 2003 - Forskningsrådet

FUGE • 30 mill. kroner mer til materialforskning (Nanomat) • 20 mill. kroner til satsingen Fremragende unge ... program innen nano 117 teknologi og nye materialer (NANOMAT) starte i 2003 med finansiering fra UFD og Forskningsfondet

Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme

Materials (Nanoteknologi og avanserte materialer) NANOMAT Programme for Nanotechnology and New Materials ... Largescale Programmes FUGE (Functional Genomics) and NANOMAT (Nanotechnology and New Materials). The ELSA-programme

Sluttrapport - Fremtidens rene energisystem - fra visjon til reelt alternativ!

Program Sluttrapport – RENERgi Fremtidens rene energisystem – fra visjon til reelt alternativ! ... sentralt har dermed vært høyt både i RENERGI og i NaNOMat-programmet – en viktig samarbeidspartner på dette

Norwegian industry-related R&I policy agencies, measures and beneficiaries

f samfunnsokonomisk-analyse.no 21.05.2019 Norwegian industry-related R&I policy agencies, measures and beneficiaries -A mapping ... FINNUT, BIOTEK2025, HAVKYST/MARINFORSK, FUGE, NANOMAT, NATURNÆR, NANO21,