Søkeresultater

Viser 61-70 av 111 treff

Sluttrapport - Realfagsrekruttering langs nye spor

Realfagsrekruttering langs nye spor Sluttrapport Program Profileringsprogrammet for realfagene ... kysten, SFI, seks Store programmer (PETROMAKS, NANOMAT, FUgE, RENERgI, VERDIKT, NORKLIMA), samt Divisjon

Årsmelding 2006 - Forskningsrådet

Årsmelding 2006 06 ... Funksjonell genomforsking HAVBRUK – ei næring i vekst NANOMAT – Nanoteknologi og nye materialer NORKLIMA – Klimaendringar

Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes. Facts report. Key R&D indicators. Public version

26 Amount awarded (mnok) 451 50.5 276.3 383.9 NANOMAT/NANO2021 No. of applications 43 9 91 61 ... NTNU as the leading recipient. NANOMAT/NANO2021: The programme NANOMAT was concluded in 2011 and replaced

Budsjett 2012 - Forskningsrådet

1500 NANO2021Nanoteknologiog nye materiale 37650 NANOMAT Nanoteknolo.og nye materialer 37650 37650 0 NEVRONORNasj ... 19000 NANO2021Nanoteknologiog nye materiale 17500 NANOMAT Nanoteknolo.og nye materialer 25000 25000 0 VERDIKT

Budsjettforslag 2013 - Forskningsrådet

DEMO2000, GASSMAKS, MAROFF, SMARTRANS, VERDIKT og NANOMAT. 1.5 Vitenskapeligutstyrogforskningsinfrastruktur ... 42650 2012 2021 KD-SO, KD, NHD, 1.1, 1.5, 2.3, NANOMAT -Nanoteknolo.og nye materialer 37650 2002 2011

EU-kontorets årsrapport for 2008

med programmene har fortsatt, det er spesielt Nanomat og BIA som dekker 34 nedslagsfeltet til NMP, ... dialogmøte med Kommisjonen hvor programstyrene i Nanomat og BIA fikk møte direktør og de tre Head of Units

Årsrapport - 2011 Del 1 Forskningssamarbeidet Norge-EU

innenfor relevante programmer i Forskningsrådet (BIA, NANOMAT og VERDIKT) er utnyttet i formidlings- og mobiliseringsarbeid ... er aktive i Forskningsrådets programmer BIA og NANOMAT, mens deltakerne i ARTEMIS er aktive i BIA- og

Energi 21 - 2011

2008 2010 Andre programmer CLIMIT Infrastruktur NANOMAT FME RENERGI Figur 5.1 Figuren viser veksten i finansieringen ... RENERGI ANDRE PROGRAMMER TOTAL AKTIVITET FME 205 NANOMAT 23 CLIMIT 51 167 PETROMAKS 25 INFRASTRUKTUR 45

Programplan - SAMKUL 2011-2020

Program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – SAMKUL Programplan 2011−2020 ... – Maksimal utnyttelse av petroleumsreservene • NANOMAT - Nanoteknologi og nye materialer Følgende programmer

Årsmelding 2011 - Forskningsrådet

Publikasjonen kan bestilles på www.forskningsradet.no/publikasjoner Norges forskningsråd ... store programmer. I 2011 ble programmene FUGE og NANOMAT avsluttet. Evalueringene konkluderer med at programmene