Søkeresultater

Viser 51-60 av 111 treff

Budsjett 2007 - Forskningsrådet

- 2005 FKD,MD Sum 3 850 3 850 Store programmer NANOMAT 32 640 32 640 2003 - 2008 NHD,Fond VERDIKT 1 200 ... og god kobling til industrielle miljøer innen NANOMAT, FUGE, PETROMAKS, RENERGI og VERDIKT. Den store

Budsjettforslag 2008 - Forskningsrådet

næringsutvikling. De Store programmene VERDIKT, NANOMAT og FUGE er sentrale i forskningen innenfor 200 ... programmer PETROMAKS, RENERGI, NORKLIMA, HAVBRUK, FUGE, NANOMAT og VERDIKT. Disse programmene omfatter grunnlegende

Budsjett 2006 - Forskningsrådet

vil gå til de store programmene (FUGE, HAVBRUK, NANOMAT, NORKLIMA, PETROMAKS, RENERGI og VERDIKT). Sett ... - 2005 FKD,MD Sum 3 600 3 850 Store programmer NANOMAT 31 740 32 640 2003 - 2008 NHD,Fond VERDIKT 1 200

Budsjett 2005 - Forskningsrådet

UFD går inn i følgende Store programmer: FUGE, NANOMAT og NORKLIMA. FoU-bevilgningen til Forskningsrådet ... 850 3 600 Store programmer VERDIKT 2004 - Fond NANOMAT 1) 31 790 31 740 2003 - 2006 UFD,NHD,Fond Sum 31

Porteføljeanalyse - Evaluering av BIA

Program Brukerstyrt innovasjonsarena – BIA Porteføljeanalyse Evaluering av BIA – intern ... (2002-2011) BIOTEK2021 (2012-2021) (Ikke i-prosjekter) NANOMAT (2002-2011) NANO2021 (2012-2021) VERDIKT IKTPLUSS

Norske bidrag til EU-forskningen

Norske bidrag til EU-forskningen Internasjonalt EUs 7. rammeprogram DEL XX / sEksjoNstittEL ... nye materialer. forskningsrådets store program NaNoMat fungerer som en fellesarena for de norske miljøene

Årsrapport 2005

genomforskning (FUGE), Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT), Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA) ... finansieringen av RENERGI. NORDKLIMA har fem, og NANOMAT og PETROMAKS har fire. Samlet sett viser tabellen

Energi 21 - 2011 english

millions Other programmes CLIMIT Infrastruktur NANOMAT FME RENERGIInfrastructure EnErgi21 NATIONAL ... RENERGI OTHER PROGRAMMES TOTAL ACTIVITY FME 205 NANOMAT 23 CLIMIT 51 167 PETROMAKS 25 INFRASTRUCTURE 45

Store satsinger 2013

DEMO2000, GASSMAKS, MAROFF, SMARTRANS, VERDIKT og NANOMAT. 1.5 Vitenskapeligutstyrogforskningsinfrastruktur ... Forskningsrådets hovedinnsats har vært gjennom programmet NANOMAT, som nå erstattes av et nytt program NANO2021.

Investments in Norwegian eInfrastructure for Computational Science

1 Investments in the Norwegian eInfrastructure for Computational Science An ... of computing powers. In particular, NORKLIMA, NANOMAT and FUGE are programs that are, and will remain