Søkeresultater

Viser 41-50 av 111 treff

Programplan - MILPAAHEL 2011-2015

Program Miljøpåvirkning og helse − MILPAAHEL Programplan 2011−2015 1 Norges ... tobakksbruk inngår. - Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) dekker bl.a. forskningsområder innenfor nanomaterialer

Budsjettforslag 2009 - Forskningsrådet

grunnforskningsprogram om grunnleggende energiforskning, NANOMAT, bioenergi gjennom programmet AREALTRE, og en styrking ... satsingen på materialteknologi gjennom programmet NANOMAT, øke satsingen på fjerning/reduksjon av utslipp

Egenvurdering av satsingen på foresight og dialogbaserte arbeidsformer i Norges forskningråd 2003 - 2005

entydig koplet til de store programmene FUGE og NANOMAT, selv om disse også var en del av målgruppen for ... tvers av de tre divisjonene, og programmene FUGE, NANOMAT og VERDIKT er bare en del av den samlede satsingen

Store satsinger 2011

Sentrale programmer er RENERGI, Natur og næring og NANOMAT. 1.2 Enåpenvitenskapeligkvalitetsarena Forskning ... Matprogrammet, HAVBRUK, MAROFF, SMARTRANS, FUGE, NANOMAT, NATUR OG NÆRING, Program for tjenesteytende næringer

Programplan - RENERGI

anvendt materialteknologi for solceller, mens NANOMAT dekker det som er relatert til nanoteknologi. For ... Hydrogen dekker RENERGI hele verdikjeden, mens NANOMAT dekker prosesser hvor nanoteknologi utgjør en sentral

Budsjett 2004 - Forskningsrådet

til utstyr v/forskningsinstituttene bevilget til NANOMAT. Se tabell for Ettårige tiltak nedenfor. ... 1) 12 mill. kroner av bevilgningen skal inngå i NANOMAT-programmet En oppsummering av budsjett 2004 sammenlignet

Evaluering av FUGE

program inden for nanoteknologi og nye materialer, NANOMAT. De to evalueringer har befrugtet hinanden erfaringsmæssigt ... Som en del af evalueringerne af både FUGE og NANOMAT har Forskningsrådet haft ansvar for at gennemføre

Årsberetning 2011 - Forskningsrådet

Årsberetning 2011 11 Hovedpunkter og nøkkeltall Norges forskningsråd er et nasjonalt ... programmene FUGE (funksjonell genomforskning) og NANOMAT (nanoteknologi og nye materialer) avsluttet. Evalueringene

Budsjett 2007 - Forskningsrådet

- 2005 FKD,MD Sum 3 850 3 850 Store programmer NANOMAT 32 640 32 640 2003 - 2008 NHD,Fond VERDIKT 1 200 ... og god kobling til industrielle miljøer innen NANOMAT, FUGE, PETROMAKS, RENERGI og VERDIKT. Den store

In the Vanguard of Research - Strategy for the Research Council of Norway 2009-2012

In the Vanguard of Research Strategy for the Research Council of Norway 2009–2012 The Research ... challenges) PETROLEUM RENERGI NORKLIMA VERDIKT NANOMAT HAVBRUK Biotechnology New materials, nanotechnology