Søkeresultater

Viser 31-40 av 111 treff

Budsjett 2010 - Forskningsrådet

karbondioksyd (55 mill. kroner): o 5 mill. kroner til NANOMAT o 10 mill. kroner til internasjonalt samarbeid ... MD Sum 2 850 2 850 2 850 0 % Store programmer NANOMAT 32 650 32 650 32 650 0 % 2003 - 2016 KD,NHD,Fond

Årsrapport 2006 - FORNY - kommersialisering av FoU-resultater

store programmene i Forskningsrådet, Renergi, Nanomat og FUGE, som innebar at disse gikk inn med økonomiske ... FORNY inngått samarbeid med henholdsvis FUGE, NANOMAT og RENERGI. Dette samarbeidet innebærer at de nevnte

Årsrapport 2007 - FORNY

store programmene i Forskningsrådet; Renergi, Nanomat, Verdikt og FUGE. I 2006 ble et helt nytt virkemiddel ... FORNY inngått samarbeid med programmene FUGE, NANOMAT RENERGI og Verdikt. Dette samarbeidet innebærer

Budsjettforslag 2004 - Forskningsrådet

satsingene på bioteknologi (FUGE) og materialforskning (NANOMAT), og at det startes fem nye store programmer: HAVBRUK ... Grunnforskning utenfor temaene 3) 1 064 857 240 000 60 000 NANOMAT, FUGE, PETROMAKS Delsum 2 879 506 710 000 275 000

Work Programme - PETROMAKS

programme (maritime and offshore operations) and the nAnOMAT programme (nanotechnology and new materials). within ... forskningsradet.no/climit www.forskningsradet.no/nanomat 9. Organisation The programme board of the PETROMAKS

Budsjett 2008 - Forskningsrådet

OED,FKD,MD, Fon Sum 3 850 3 850 Store programmer NANOMAT 32 640 32 640 2003 - 2016 KD,NHD,Fond VERDIKT 1 ... LMD, MD,SD,Fond Materialteknologi 14 400 14 400 NANOMAT 14 400 14 400 2003 - 2016 KD,Fond Bioteknologi

Årsrapport 2004 - Del 1: Forskningsstrategisk rapport - Del 2: Departementsvise rapporter

dekkes i stor grad innenfor det Store programmet NANOMAT. Programmet dekker fagområdene nanoteknologi, funksjonelle ... konstruksjonsmaterialer. En nærmere omtale av NANOMAT er gitt i kap. 4. Figur 3.8 viser at materialteknologisk

Nasjonal strategi for eInfrastruktur

Nasjonal strategi for eInfrastruktur © The Research Council ... store satsinger de senere år; som f.eks NORKLIMA, NANOMAT og FUGE; som er helt avhengige av god tilgang på

Store satsinger 2008

(FUGE) og 11 Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT). Samlet sett er det foreslått en vekst til disse ... forsterker hverandre. De store programmene VERDIKT, NANOMAT og FUGE er sentrale i forskningen innenfor teknologiområdene

Programplan - MILPAAHEL 2011-2015

Program Miljøpåvirkning og helse − MILPAAHEL Programplan 2011−2015 1 Norges ... tobakksbruk inngår. - Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) dekker bl.a. forskningsområder innenfor nanomaterialer