Søkeresultater

Viser 21-30 av 111 treff

Store satsinger 2009

men også Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), NANOMAT, AREAL/TRE, en ny satsing på Grunnleggende energiforskning ... være CLIMIT, Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), NANOMAT, PETROMAKS og Grunnleggende energiforskning. Det

Store satsinger 2006

budsjett 20051) FUGE 169,0 19 HAVBRUK 87,9 19 NANOMAT 62,3 16 NORKLIMA 84,1 19 PETROMAKS2) 185,8 100 ... kroner mot UFD, OED, FKD, LMD, MD UD og SD. NANOMAT - Nanoteknologi og nye materialer Materialteknologi

Programplan - PETROMAKS 2010

MAROff (Maritime og offshore operasjoner) og nAnOMAT (nanoteknologi og nye materialer). Innen samfunnsfag ... kysten9), PETROSAM SyKEfRAvÆR10), ClIMIT11) og nAnOMAT. www.forskningsradet.no/demo2000 www.forskningsradet

Budsjettforslag 2005 - Forskningsrådet

(HAVBRUK, NORKLIMA, RENERGI, VERDIKT, FUGE og NANOMAT). De Store programmene vil i tillegg få finansiering ... Programmer: • FUGE- Funksjonell Genomforskning • NANOMAT – Nanoteknologi og nye materialer • HAVBRUK – en

Budsjett 2011 - Forskningsrådet

700 7 700 7 700 2005 - 2014 KD, NHD, SD,FAD,Fond NANOMAT 37 650 37 650 37 650 2003 - 2011 KD,NHD,Fond RENERGI ... FUGE(store programmer) 120000 120000 125000 4% NANOMAT (store programmer) 25000 25000 25000 0% NORKLIMA

Årsrapport 2002 - Naturvitenskap og teknologi

satsningen innen nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT).  $ %& En viktig ... ansvaret for Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) og IKT – kjernekompetanse og verdiskapning (VERDIKT)

Årsrapport 2007 - Del 1: Forskningsstrategisk rapport

store programmene som grunnforskning. FUGE og NANOMAT har over 70 prosent grunnforskning mens NORKLIMA ... på til sammen om lag 105 mill. kroner. Også i NANOMAT er det i 2007 flere kontraktspartnere fra næringslivet

Årsrapport 2006 - Del 1+Del 11+ Del 111

Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi NANOMATs rolle som et stort program er å kunne dekke spennet ... nanoteknologi”, ny programplan og ny handlingsplan for NANOMAT ble ferdigstilt i 2006. Et hovedmål i strategien

Work Programme - PETROMAKS 2010-2013

programme (maritime and offshore operations) and the nAnOMAT programme (nanotechnology and new materials). within ... forskningsradet.no/climit www.forskningsradet.no/nanomat 9. Organisation The programme board of the PETROMAKS

Highlights from 2003

2 3 Total income 2003: Allocations from government ministries (general and special funds) ... Optimal Management of Petroleum Reserves) and NANOMAT (Nanotechnology and New Materials). The ICT programme