Søkeresultater

Viser 11-20 av 111 treff

Programplan - NANO 2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer (2012 - 2021)

programmet NANOMAT (2011), Forskningsrådets erfaringer fra den 10-årige programsatsingen NANOMAT og foreløpig ... hovedkonklusjonene i den eksterne evalueringen av programmet NANOMAT (2002-2011) og konklusjonene ble understreket av

Work programme - NANO2021 2012-2021

New Materials (NANOMAT) (2011); the Research Council’s experience from the 10-year NANOMAT programme; and ... programme on Nanotechnology and New Materials (NANOMAT), 2002-2011, which were emphasised by the funding

Programplan - STAMCELLER

Programplan2008–2012 Program Stamcelleforskning–STAMCELLER 2 ... bioteknologi(ELSA)(2008-2012)ogNanoteknologiognyematerialer(NANOMAT)(2002-2016) iDivisjonforstoresatsingerharogsåproblemstillingersom

Evaluation of the RCN’s NANO2021 programme

Materials (Nanoteknologi og avanserte materialer) NANOMAT Programme for Nanotechnology and New Materials ... the programme Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT), which was terminated in 2011 and directly replaced

Store satsinger 2010

tsingenpåEnergi,miljø ogklima,herunderRENERGI,NANOMAT,CLIMIT,MAROFF,Matprogrammet,Naturog næring,NORKLIMA ... singenerihovedsakprogrammeneNORKLIMA, RENERGI,NANOMAT,HAVBRUK,PETROMAKS,CLIMIT,GASSMAKS,SMARTRANS, Naturognæring

Avanserte materialer Norge 2020

Forskningsrådets program «Nanoteknologi og nye materialer» (NANOMAT) som ble startet i 2002, var et viktig ledd i oppfølgingen ... nanoteknologi, dels som underlag for videreføring av NANOMAT som stort program. Det vil også inngå som kunnskapsgrunnlag

Sluttrapport - Program for miljø, gener og helse (2006-2010)

var programmet medarrangør i den internasjonale NANOMAT-konferansen (Nanoteknologi og nye materialer) som ... var medarrangør i den internasjonale konferansen NANOMAT 2009. En nærmere beskrivelse av konferanser er

Nanoteknologier og nye materialer: Helse, miljø, etikk og samfunn

utviklingen. Norges forskningsråd har gjennom sitt NANOMAT-program oppnevnt en arbeidsgruppe for å utrede ... satses på tilsvarende nivå i Forskningsrådets NANOMAT-program, gjerne med et eget delprogram. Gitt vår

Budsjett 2009 - Forskningsrådet

2015 OED,FKD,MD Sum 3850 2850 Storeprogrammer NANOMAT 32640 32650 2003 - 2016 KD,NHD,Fond VERDIKT 1200 ... RENERGI 11000 11000 2004 - 2013 OED,MD,SD,FIN,Fond NANOMAT 14400 32400 2006 - 2015 KD,Fond FUGE 5500 11400

Programplan - PETROMAKS

MAROff (Maritime og offshore operasjoner) og nAnOMAT (nanoteknologi og nye materialer). Innen samfunnsfag ... forskningsradet.no/climit www.forskningsradet.no/nanomat 9. Organisering Programstyret for PETROMAKS er