Søkeresultater

Viser 91-100 av 111 treff

Årsrapport - 2010 Forskningssamarbeidet Norge-EU

innenfor relevante Forskningsrådsprogrammer (BIA, NANOMAT og VERDIKT) er utnyttet i formidlings- og mobiliseringsarbeid ... i VERDIKT, og tilsvarende gjelder for ENIAC og NANOMAT. Finansieringen av den norske prosjektdeltakelsen

Evaluering av JEEP II

JEEP II Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi JEEP II. Utredning og evaluering ... Univ. of Rennes (FR) 2011-2013 18 336 4 201 Nanomat NiMH-batteries - Novel Mg-based materials for advanced

Raising the Ambition Level in Norwegian Innovation Policy

the strategy was timed with the closing of RCN’s NANOMAT large programme. RCN had carried out a thorough ... feature of the strategy was to identify topics for NANOMAT’s successor NANO2021; the most important aspect

RESULTAT- OG EFFEKTMÅLING AV INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET 2020

RAPPORT NR. 2006 | Bjørn G. Bergem og Helge Bremnes RESULTAT- OG EFFEKTMÅLING AV INNOVASJONSPROSJEKTER ... Nanoteknologi og avanserte materialer 2012-2021  NANOMAT Nanoteknologi og nye materialer 2002-2011 PETROMAKS2
Banebrytende forskning
Bransjer og næringer
Forskningsinfrastruktur
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Kommersialisering
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Næringsliv

Basic Chemistry Research in Norway

provided by the RCN is through managed programmes (NANOMAT, RENERGI, and FUGE) - there is only a low budget ... contain chemistry research aspects, e.g., within NANOMAT, but also RENERGI, and FUGE. A new funding scheme

Årsrapport 2012 - Forskningssamarbeidet Norge-EU

er aktive i Forskningsrådets programmer BIA og NANOMAT/NANO2012, mens deltakerne i ARTEMIS er aktive i ... program innenfor nanoteknologi og ny materialer, NANOMAT, ble avsluttet i 2011. Våre eksperter i NMP-komitéen

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning Styrking av strategisk helhet og langsiktighet i ... programmet RENERGI, noen under CLIMIT og noen under NANOMAT. Universiteter og institutter • IFE institutt

Årsmelding 2006 - SkatteFUNN

Årsmelding 2006 SkatteFUNN © Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd ... ”Nye materialer og Nanoteknologi” ivaretas av Nanomat- programmet. I SkatteFUNN-porteføljen har det parallelt

Årsrapport 2007 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2007 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene ... Oslo sentrum, i tilknytning til presentasjon av NANOMAT- programmet til NFR. Det ble en vellykket, lærerik

Sluttrapport - 10 år med havbruksforskning - HAVBRUK 2006-2015

10 år med havbruksforskning HAVBRUK 2006 – 2015 Stort program HAVBRUK – en næring i vekst ... mill. kroner 2007 Brukerstyrt innovasjonsprosjekt NANOMAT 15 mill. kroner 3 2008 Arealbruk i kystsonen FHF