Søkeresultater

Viser 81-90 av 321 treff

Sluttrapport - Kjønnsforskning 2008-2012

gode liv på Agder? NB: Forelesningen foregår i Lilletunstova på Universitetet i Agder Professor Ulla-Britt ... Universitet, Danmark • Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Arbeiderpartiet • Professor Beatrice Halsaa

Årsrapport 2015 - Forskningsrådet

Forskningsrådet i 2015 DEL XX / SEKSJONSTITTEL Norges forskningsråd er et nasjonalt ... International Research Institute of Stavanger Svein Stølen prodekan Universitetet i Oslo Jørn Wroldsen viserektor

GODKJENT Referat Styret mars 2021.pdf

.pdf 241.801 KB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi

GODKJENT Referat Styret februar 2021.pdf

.pdf 242.405 KB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi

Store satsinger 2010

eslåsmedensamletvekstramme på190mill.kronerfinansiertoverFondet.Anslagsvisvil80mill.kronerværeknyttettil ... eslåsmedensamletvekstramme på190mill.kronerfinansiertoverFondet.Anslagsvisvil40mill.kronerværeknyttettil

Forskning og utviklingsarbeid ved de statlige høgskolene

Forskning og utviklingsarbeid ved de statlige høgskolene Forskningsrådets policy ... er,fagligoginstitusjonelt,harimidlertid pågåttoverlengretid-ikjølvannetavhøgskolereformeni1994oglovomuniversiteterog

Forskning om barnehager

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) med Tove L. Mordal som prosjektleder. Det har vært en rekke ... Statens Institutt for forbruksforskning (SIFO) der Tove L. Mordal gjennom flere år har vært en sentral person

Sluttrapport - Realfagsrekruttering langs nye spor

Realfagsrekruttering langs nye spor Sluttrapport Program Profileringsprogrammet for realfagene ... fakultet, Universitetet i Oslo Instituttleder Svein Stølen Komputer + Kunst = Kjærlighet (2009–2010) Fakultet

Helsefremmende arbeid - erfaringer og utfordringer

Helsefremmende arbeid: erfaringer og utfordringer Helse og samfunn 3 Forord 4 ... forskningsmiljøet Helsekameratene i Bergen. Prosjektleder: Kari Tove Elvebakken. «Vi skal unngå å forverre sykdommer

Sluttrapport - DRIKKEVANN Drikkevann mot år 2000

Sluttrapport Drikkevannsforskning mot år 2000 Området for naturvitenskap ... helsedepartementet Hetland etterfulgte Ottar Christiansen og Kari Tove Elvebakken som SHDs representant. Programsekretariat