Søkeresultater

Viser 71-80 av 321 treff

Prosjektoversikt 2008 - Program Arbeidslivsforskning

Professor Per Øystein Saksvik, NTNU og professor Tove Helland Hammer, Cornell University Institusjon: ... forseth@sintef.no Prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Tove Håpnes og forsker Liv Berge Institusjon: SINTEF

Et bærekraftig nytt arbeidsliv

inkluderende arbeidsliv 47 – Berit Gullikstad og Tove Håpnes 4 Opplæring i arbeidslivet 59 – Pål Schøne ... inkluderende arbeidsliv diskuterer Berit Gullikstad og Tove Håpnes hvordan både forskning og politikk i forhold

Programplan - ENERGIX 2013 - 2022

Stort program Energiforskning – ENERGIX Programplan 2013–2022 ProgramplanforENERGIX ... ramyndigheteneforåmøtedeutfordringenesomer presentertover.Programmetharenvarighetpå10årogenhorisontsomgårendalenger

Godkjent referat 7/19 31.10.2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 96/19 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2019 Tove Stølen presenterte virksomhetsrapporteringen. Det er

Synteserapport. Norsk Miljøforskning mot 2015

ha et annet hjem som brukes mye (gammer, hytter, støl eller seter). I undersøkelser fra fjellbygda Vågå ... Vannrammedirektivet? CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 PROSJ. NR AKRONYM

Vedtaksprotokoll september 2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan

Forskningsdagene 2012: Oslo-programmet for Forskningsdagene

Oslo-programmet for Forskningsdagene byr på alt fra robot-seler på Forskningstorget på Karl Johan, via O-fag på Litteraturhuset til rap-refleksjon mellom språkforskere og Gatas Parlament på Deichmanske. Hele byen er arena for festivalen som varer ut måneden.

Sluttrapport - KULMEDIA 2014–2018

Sluttrapport 2014–2018 Program Kultur- og mediesektoren – KULMEDIA Sluttrapport ... Ihlebæk, Kulturdepartementet (til 1.8.2015) • Rådgiver Tove Laurhammer Tennbakk, Kulturdepartementet (fra 20

Sluttrapport - Kjønnsforskning 2008-2012

gode liv på Agder? NB: Forelesningen foregår i Lilletunstova på Universitetet i Agder Professor Ulla-Britt ... Universitet, Danmark • Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Arbeiderpartiet • Professor Beatrice Halsaa
Indikatorrapporten:

Utdanning

I dette delkapitlet presenteres tall over høyere utdanning; fra søkertall til trender i studenttallsutviklingen. ... teknologer (Cappelen, Dapi, Gjefsen, Sparman og Stølen 2018). Fremskrivningene til SSB skiller ikke mellom