Søkeresultater

Viser 61-70 av 290 treff

Vedtaksprotokoll desember 2019.pdf

.pdf 148.989 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering

Statsvitenskapelig forskning i Norge

Christensen, Tom Professor 1986 ISV, UiO Dokken, Karin Førsteamanuensis 1995 ISV, UiO Egeberg, Morten Professor ... Christensen, Dag Arne Forsker 2001 SEFOS Elvbakken, Kari Tove Forskningsdirektør 1991 SEFOS Ervik, Rune Forsker

Årsrapport 2018 - Miljøinstituttene

148-150 DOI: 10.1126/science.aat1723. Standal, Karina; Winther, Tanja; Danielsen, Katrine, 2018, Energy ... s. 93-110 NILU Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt

Prosjektoversikt 2008 - Program Arbeidslivsforskning

Professor Per Øystein Saksvik, NTNU og professor Tove Helland Hammer, Cornell University Institusjon: ... forseth@sintef.no Prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Tove Håpnes og forsker Liv Berge Institusjon: SINTEF

Et bærekraftig nytt arbeidsliv

inkluderende arbeidsliv 47 – Berit Gullikstad og Tove Håpnes 4 Opplæring i arbeidslivet 59 – Pål Schøne ... inkluderende arbeidsliv diskuterer Berit Gullikstad og Tove Håpnes hvordan både forskning og politikk i forhold

Godkjent referat 7/19 31.10.2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 96/19 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2019 Tove Stølen presenterte virksomhetsrapporteringen. Det er

Synteserapport. Norsk Miljøforskning mot 2015

ha et annet hjem som brukes mye (gammer, hytter, støl eller seter). I undersøkelser fra fjellbygda Vågå ... Vannrammedirektivet? CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 PROSJ. NR AKRONYM

Programplan - ENERGIX 2013 - 2022

Stort program Energiforskning – ENERGIX Programplan 2013–2022 ProgramplanforENERGIX ... ramyndigheteneforåmøtedeutfordringenesomer presentertover.Programmetharenvarighetpå10årogenhorisontsomgårendalenger

Vedtaksprotokoll september 2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan

Godkjent_Referat_juni2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan