Søkeresultater

Viser 61-70 av 277 treff
  • Fil

Vedtaksprotokoll september 2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan
  • Publikasjon

Programplan - ENERGIX 2013 - 2022

Divisjon for energi, ressurser og miljø Terje Rabbersvik tlf: 91860523 Oslo no Programmer ... ramyndigheteneforåmøtedeutfordringenesomer presentertover.Programmetharenvarighetpå10årogenhorisontsomgårendalenger
  • Publikasjon

Sluttrapport - Kjønnsforskning 2008-2012

gode liv på Agder? NB: Forelesningen foregår i Lilletunstova på Universitetet i Agder Professor Ulla-Britt ... Universitet, Danmark • Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Arbeiderpartiet • Professor Beatrice Halsaa
  • Publikasjon

Prosjektoversikt 2008 - Program Arbeidslivsforskning

Professor Per Øystein Saksvik, NTNU og professor Tove Helland Hammer, Cornell University Institusjon: ... forseth@sintef.no Prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Tove Håpnes og forsker Liv Berge Institusjon: SINTEF
  • Publikasjon

Sluttrapport - KULMEDIA 2014–2018

Program om kultur- og mediesektoren - KULMEDIA 978-82-12-03759-5 ... Ihlebæk, Kulturdepartementet (til 1.8.2015) • Rådgiver Tove Laurhammer Tennbakk, Kulturdepartementet (fra 20
  • Publikasjon

Forskning og utviklingsarbeid ved de statlige høgskolene

Forskningsrådets policy for 2008-2012 Vitenskap Torp, Hege Oslo Plandokumenter ... er,fagligoginstitusjonelt,harimidlertid pågåttoverlengretid-ikjølvannetavhøgskolereformeni1994oglovomuniversiteterog
  • Publikasjon

Statsvitenskapelig forskning i Norge

Christensen, Tom Professor 1986 ISV, UiO Dokken, Karin Førsteamanuensis 1995 ISV, UiO Egeberg, Morten Professor ... Christensen, Dag Arne Forsker 2001 SEFOS Elvbakken, Kari Tove Forskningsdirektør 1991 SEFOS Ervik, Rune Forsker
  • Fil

Godkjent_Referat_juni2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan
  • Publikasjon

Synteserapport. Norsk Miljøforskning mot 2015

ha et annet hjem som brukes mye (gammer, hytter, støl eller seter). I undersøkelser fra fjellbygda Vågå ... Vannrammedirektivet? CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 PROSJ. NR AKRONYM
  • Publikasjon

Store satsinger 2010

eslåsmedensamletvekstramme på190mill.kronerfinansiertoverFondet.Anslagsvisvil80mill.kronerværeknyttettil ... eslåsmedensamletvekstramme på190mill.kronerfinansiertoverFondet.Anslagsvisvil40mill.kronerværeknyttettil