Søkeresultater

Viser 61-70 av 131 treff
  • Fil

POLARPROG årsrapport 2018.pdf

.pdf 404.491 KB ... Forvaltning Medlem Birgit Njåstad Forvaltning Medlem Tove M. Gabrielsen UoH Medlem Sveinung Løset UoH Medlem
  • Fil

NFR-Evaluation-SIGMA2-WEB (002).pdf

.pdf 1.467 MB ... Jan Walde Johnsen (UiB) Anne Borg (NTNU) Svein Stølen (UiO) Stig Ørsje (UiT) Sverker Holmgren (Uppsala
  • Fil

Sluttrapport KULMEDIA 2014-2018.pdf

.pdf 880.995 KB ... Kulturdepartementet (til 1.8.2015) • Rådgiver Tove Laurhammer Tennbakk, Kulturdepartementet (fra 20
  • Fil

1202816257833.pdf

Environment and Development on 14 December 2000. Karin Refsnes Terje Mørland Director Adviser ... Department of Botany, University of Bergen (member) Karin Borenäs Swedish Meteorological and Hydrological
  • Fil

1119339868082.pdf

.pdf 162.16 KB ... with Kari Kveseth, Terje Emblem, Trygve Riis and Karin Refsnes, all from the RCN 7 Observations
  • Fil

1254018117070.pdf

.pdf 5.407 MB ... International Research Institute of Stavanger Svein Stølen prodekan Universitetet i Oslo Jørn Wroldsen
  • Fil

1254017761061.pdf

.pdf 4.134 MB ... ha et annet hjem som brukes mye (gammer, hytter, støl eller seter). I undersøkelser fra fjellbygda Vågå
  • Fil

1164054630832.pdf

.pdf 1.354 MB ... leder Veterinærinstituttet Overlege Karin C. Lødrup Carlsen Barnemedisinsk
  • Fil

BIOTEK2021 årsrapport 2018.pdf

.pdf 468.742 KB ... Leder Jostein Chr. Dalland Næringsliv Medlem Karin Øyaas Virkemiddelaktør Medlem Elisabeth Kommisrud
  • Fil

1254036554216.pdf

.pdf 1.9 MB ... i beta diversitet, der data fra spesielt to av TOV-områdene har blitt brukt i en case studie som ble