Søkeresultater

Viser 61-70 av 415 treff
  • Fil

1254027742001.pdf

.pdf 43.275 MB
  • Publikasjon

Sluttrapport - 10 år med miljøforskning MILJØ2015

på flere personer. Programkoordinator har vært Karine Hertzberg, etterfulgt av Per Backe-Hansen fra 2008 ... Vannrammedirektivet? Andre CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 213282 Sino-Norwegian
  • Publikasjon

Barn og unges levekår i Norge

Norsk senter for barneforskning Kippersund, Britt Karin, Anders Bakken og Åse Strandbu (1998): Oppvekstvilkår ... samfunnsforskning. Universitetet i Bergen. Hjelde, Karin Harsløf (2004): Diversity, Liminality and Silence
  • Publikasjon

Casestudier over effektene av de samfunnsvitenskapelige instituttenes forskning

Social Imagination, Praha, 25.-28. August 2015. Tove Midtsundstad (2015) IA som strategi for lengre yrkeskarrierer ... Model", German Bundestag, Berlin, 1. December 2014. Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen (2014) Arbeid og
  • Fil

1158652783014.pdf

.pdf 934.684 KB
  • Publikasjon

Programstyrets midtveisrapport for perioden 2009-2012 - VAM

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi , UiO Karin Widerberg 500 000 2009 2012 34 Vedlegg B: Sammendrag ... Ezzati, Elin Berstad Mortensen, Erlend Paasche, Tove Heggli Sagmo og Jennifer Wu; Statistisk sentralbyrå:
  • Fil

1235469232041.pdf

.pdf 901.913 KB
  • Publikasjon

Digitale læringsressurser finansiert av Høykom

Kontaktperson for ressursen ved Narvik sykehus er Tove Nilsen. 3.4 Rytmisk kunnskapsbibliotek (Høgskolen ... ressursen i Trondheim kommune er Jan Benestad eller Karin Amble. 3.21 Storyline verktøykassa (Kvinesdal videregående
  • Publikasjon

Årsrapport 2018 - Miljøinstituttene

148-150 DOI: 10.1126/science.aat1723. Standal, Karina; Winther, Tanja; Danielsen, Katrine, 2018, Energy ... s. 93-110 NILU Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt
  • Fil

1108644084018.pdf

.pdf 821.844 KB