Søkeresultater

Viser 51-60 av 290 treff

Vedtaksprotokoll oktober 2019_.pdf

.pdf 213.191 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering

Sluttrapport - 10 år med miljøforskning MILJØ2015

på flere personer. Programkoordinator har vært Karine Hertzberg, etterfulgt av Per Backe-Hansen fra 2008 ... Vannrammedirektivet? Andre CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 213282 Sino-Norwegian

Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP

studentar reagerer på øvingsopplæringa. Lærarstudenten ”Karin” blir følgt gjennom tre vekers praksis. Prosjektet ... dette i forhold til anna forsking om emnet. Hos Karin har nye idear frå lærarstudiet og praksisskolen

Digitale læringsressurser finansiert av Høykom

Kontaktperson for ressursen ved Narvik sykehus er Tove Nilsen. 3.4 Rytmisk kunnskapsbibliotek (Høgskolen ... ressursen i Trondheim kommune er Jan Benestad eller Karin Amble. 3.21 Storyline verktøykassa (Kvinesdal videregående

Casestudier over effektene av de samfunnsvitenskapelige instituttenes forskning

Social Imagination, Praha, 25.-28. August 2015. Tove Midtsundstad (2015) IA som strategi for lengre yrkeskarrierer ... Model", German Bundestag, Berlin, 1. December 2014. Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen (2014) Arbeid og

Årsmelding 2016 - Forskningsrådet

Forskningsrådet i 2016 Norges forskningsråd Drammensveien 288 Postboks 564 NO-1327 Lysaker Telefon: ... Unni Steinsmo, Corporate Adviser, SINTEF Svein Stølen, prodekan, Universitetet i Oslo Jørn Wroldsen,

Programstyrets midtveisrapport for perioden 2009-2012 - VAM

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi , UiO Karin Widerberg 500 000 2009 2012 34 Vedlegg B: Sammendrag ... Ezzati, Elin Berstad Mortensen, Erlend Paasche, Tove Heggli Sagmo og Jennifer Wu; Statistisk sentralbyrå:

Årsrapport 2019 - De teknisk-industrielle instituttene

Analyses of Offshore Wind Turbines. Ana M. Page, Karin Norén-Cosgriff, Kristoffer Skjolden Skau og Amir ... Agile Development Program”  Sjefsforsker Kjetil Stølen utgav 16. desember 2019 boken "Teknologivitenskap
Energi, transport og lavutslipp
Helse
Industri og tjenestenæringer
Muliggjørende teknologier
Petroleum

Vedtaksprotokoll april 2019.docx

.docx 33.873 KB ... Kristin Danielsen, områdedirektør InternasjonaliseringTove Karin Stølen , områdedirektør Organisering og

Vedtaksprotokoll desember 2019.pdf

.pdf 148.989 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering