Søkeresultater

Viser 51-60 av 277 treff
  • Publikasjon

Digitale læringsressurser finansiert av Høykom

Kontaktperson for ressursen ved Narvik sykehus er Tove Nilsen. 3.4 Rytmisk kunnskapsbibliotek (Høgskolen ... ressursen i Trondheim kommune er Jan Benestad eller Karin Amble. 3.21 Storyline verktøykassa (Kvinesdal videregående
  • Publikasjon

Årsrapport 2018 - Miljøinstituttene

148-150 DOI: 10.1126/science.aat1723. Standal, Karina; Winther, Tanja; Danielsen, Katrine, 2018, Energy ... s. 93-110 NILU Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt
  • Fil

Vedtaksprotokoll april 2019.docx

.docx 33.873 KB ... Kristin Danielsen, områdedirektør InternasjonaliseringTove Karin Stølen , områdedirektør Organisering og
  • Fil

Vedtaksprotokoll desember 2019.pdf

.pdf 148.989 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Publikasjon

Et bærekraftig nytt arbeidsliv

inkluderende arbeidsliv 47 – Berit Gullikstad og Tove Håpnes 4 Opplæring i arbeidslivet 59 – Pål Schøne ... inkluderende arbeidsliv diskuterer Berit Gullikstad og Tove Håpnes hvordan både forskning og politikk i forhold
  • Publikasjon

Årsmelding 2016 - Forskningsrådet

Adm. dir. stab Christian Haug-Moberg Oslo no Årsmeldinger 978-82-12-03580-5 Norges Forskningsråd ... Unni Steinsmo, Corporate Adviser, SINTEF Svein Stølen, prodekan, Universitetet i Oslo Jørn Wroldsen,
  • Publikasjon

Årsrapport 2019 for de teknisk-industrielle instituttene

Analyses of Offshore Wind Turbines. Ana M. Page, Karin Norén-Cosgriff, Kristoffer Skjolden Skau og Amir ... Agile Development Program” • Sjefsforsker Kjetil Stølen utgav 16. desember 2019 boken "Teknologivitenskap
  • Publikasjon

Årsrapport 2019 - De teknisk-industrielle instituttene

Analyses of Offshore Wind Turbines. Ana M. Page, Karin Norén-Cosgriff, Kristoffer Skjolden Skau og Amir ... Agile Development Program”  Sjefsforsker Kjetil Stølen utgav 16. desember 2019 boken "Teknologivitenskap
  • Fil

Godkjent referat 7/19 31.10.2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 96/19 Virksomhetsrapportering 2. tertial 2019 Tove Stølen presenterte virksomhetsrapporteringen. Det er
  • Annet

Utdanning

teknologer (Cappelen, Dapi, Gjefsen, Sparman og Stølen 2018). Fremskrivningene til SSB skiller ikke mellom