Søkeresultater

Viser 51-60 av 131 treff
  • Fil

1126113329349.pdf

Kontaktperson for ressursen ved Narvik sykehus er Tove Nilsen. 3.4 Rytmisk kunnskapsbibliotek (Høgskolen ... ressursen i Trondheim kom- mune er Jan Benestad eller Karin Amble. 3.21 Storyline verktøykassa (Kvinesdal
  • Fil

1235469232041.pdf

«myke» sanntidskrav, forteller sjefsforsker Ketil Stølen ved Sintef IKTs Avdeling for sam- virkende og tiltrodde ... også når spesifi kasjonen skal analyseres. Ketil Stølen har ledet forskningspro- sjektet SARDAS, som gikk
  • Fil

BALANSE årsrapport 2018.pdf

.pdf 207.844 KB ... Anna Wahl, viserektor ved KTH i Stockholm, Svein Stølen og Curt Rice, rektorer ved hhv UiO og OsloMet,
  • Fil

1253979429937.pdf

dissertations in the years to come, says professor Karin Andreassen from the University of Tromsø. She is ... Geology, University of Tromsø Project leader Karin Andreassen Period 01.01.2010 to 31.12.2013 GlaciBar
  • Fil

1107958523969.pdf

Science, Technology and Innovation, Denmark Refsnes, Karin Research Council of Norway Schanche, Audhild The ... Nils Chr. University of Oslo, Norway Steenstrup, Karin Ministry of Education and Research, Norway Stephenson
  • Fil

1236685356264.pdf

Clextral*, Zero*, transnova* Kontaktinformasjon: Karin øyaas, e-post: karin.oyaas@pfi.no, tlf: 7 55 ... University, og tlK-thermo Kontaktinformasjon: Anne Karin torstveit Hemmingsen, e-post: Anne.K.t.Hemmingsen@sintef
  • Fil

1253979428735.pdf

doktorgraddisputaser de kommende årene, sier professor Karin Andreassen fra Universitetet i Tromsø, som leder ... geologi, Universitetet i Tromsø Prosjektleder: Karin Andreassen Periode: 01.01.2010 til 31.12.2013
  • Fil

1254026191650.pdf

.pdf 1.178 MB ... Unni Steinsmo, Corporate Adviser, SINTEF Svein Stølen, prodekan, Universitetet i Oslo Jørn Wroldsen,
  • Fil

KULMEDIA årsrapport 2018.pdf

.pdf 563.266 KB ... offentlige Varamedlem Göran Bolin Utland Varamedlem Tove Laurhammer Tennbakk Øvrige offentlige 0 0 0 0
  • Fil

1228296907529.pdf

Professor Per Øystein Saksvik, NTNU og professor Tove Helland Hammer, Cornell University Institusjon: ... forseth@sintef.no Prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Tove Håpnes og forsker Liv Berge Institusjon: SINTEF