Søkeresultater

Viser 51-60 av 415 treff
  • Publikasjon

Årsmelding 1999 - Forskningsrådet

fag for å få til det vi vil,sier områdedirektør Karin Refsnes.Området ser det også som sin rolle å forsøke ... rolle i miljødebatten,mener evalueringskomitéen. Karin Refsnes, direktør Miljø og utvikling I arktiske
  • Publikasjon

Evaluation of the Humanities in Norway - Impact Cases

Research group, Christian Gold (Professor) and Karin Mössler (Associate Professor). The research includes ... Kaisa; Niiranen, Leena; Paavalniemi, Pirjo; Reibo, Tove; Trosterud, Trond. Kvensk ordbok på nett - hvem
  • Fil

Godkjent referat 24. mai 2019.pdf

.pdf 188.765 KB
  • Publikasjon

Evaluering av byggesaksreformen

private engangsbyggherrer Studien er gjennomført av Tove L. Mordahl og Veronica Lorentzen, Statens institutt ... Sluttrapport. Prosjektrapport 379/2004, Byggforsk Mordal, Tove L. og Veronica Lorentzen (2004). Endringer i plan-
  • Publikasjon

Handlingsplan - Bærekraftig produksjon og forbruk 1997

materielt konsum og fritid Kjell Arne Brekke og Karine Nyborg, SSB, 1997 – 2000 • Bokprosjekt: Vekst ... fritid • Brekke, Kjell Arne, Richard B. Howarth og Karine Nyborg: Are there social limits to growth?. 1998
  • Publikasjon

Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

role in research and knowledge development. Kolset, Tove 2011. Kvinner og klima, Klima ­ Et magasin om klimaforskning ... fiskeri. STAMI 2015. Hvor grønt er grønt? Standal, Karina og Tanja Winther 2016. Empowerment Through Energy
  • Fil

NFR_kunnskapsnotat_koordinerte_tjenester_lr.pdf

.pdf 773.365 KB
  • Fil

Faedrelandsvennen_Kvinnefellen-maa-unngaas_200118.pdf

.pdf 105.521 KB
  • Publikasjon

Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP

studentar reagerer på øvingsopplæringa. Lærarstudenten ”Karin” blir følgt gjennom tre vekers praksis. Prosjektet ... dette i forhold til anna forsking om emnet. Hos Karin har nye idear frå lærarstudiet og praksisskolen
  • Fil

1254027742001.pdf

.pdf 43.275 MB