Søkeresultater

Viser 51-60 av 321 treff

Barn og unges levekår i Norge

Norsk senter for barneforskning Kippersund, Britt Karin, Anders Bakken og Åse Strandbu (1998): Oppvekstvilkår ... samfunnsforskning. Universitetet i Bergen. Hjelde, Karin Harsløf (2004): Diversity, Liminality and Silence

Evaluation of the Humanities in Norway - Impact Cases

Research group, Christian Gold (Professor) and Karin Mössler (Associate Professor). The research includes ... Kaisa; Niiranen, Leena; Paavalniemi, Pirjo; Reibo, Tove; Trosterud, Trond. Kvensk ordbok på nett - hvem

Evaluering av byggesaksreformen

private engangsbyggherrer Studien er gjennomført av Tove L. Mordahl og Veronica Lorentzen, Statens institutt ... Sluttrapport. Prosjektrapport 379/2004, Byggforsk Mordal, Tove L. og Veronica Lorentzen (2004). Endringer i plan-

Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

role in research and knowledge development. Kolset, Tove 2011. Kvinner og klima, Klima ­ Et magasin om klimaforskning ... fiskeri. STAMI 2015. Hvor grønt er grønt? Standal, Karina og Tanja Winther 2016. Empowerment Through Energy

Sluttrapport - 10 år med miljøforskning MILJØ2015

på flere personer. Programkoordinator har vært Karine Hertzberg, etterfulgt av Per Backe-Hansen fra 2008 ... Vannrammedirektivet? Andre CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 213282 Sino-Norwegian

Digitale læringsressurser finansiert av Høykom

Kontaktperson for ressursen ved Narvik sykehus er Tove Nilsen. 3.4 Rytmisk kunnskapsbibliotek (Høgskolen ... ressursen i Trondheim kommune er Jan Benestad eller Karin Amble. 3.21 Storyline verktøykassa (Kvinesdal videregående

GODKJENT -Vedtaksprotokoll Styret desember 2020 (002).pdf

.pdf 223.94 KB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi

GODKJENT - Vedtaksprotokoll Styret mars 2021.pdf

.pdf 199.396 KB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi

Vedtaksprotokoll oktober 2019_.pdf

.pdf 213.191 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering

GODKJENT - Vedtaksprotokoll Styret februar 2021.pdf

.pdf 204.599 KB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi