Søkeresultater

Viser 41-50 av 129 treff
  • Fil

1158652783014.pdf

kommune Balsfjord, Karlsøy og Tromsø Regionråd Tove Normann Bedriftsrepresentant HIT Nord Norge Even ... Oppland fylkeskommune Tom Johnstad NBIR, VS2010 Tove Gulbrandsen Odal Næringshage 28 Edvin Straume
  • Fil

1226993927507.pdf

for å analysere og vurdere tillit, sier Ketil stølen. Hva skal til for å ha tillit til datamaskinen ... tidsalderen. (Foto: shutterstock) Derfor tok Ketil stølen, sjefsforsker ved sintef IKTs Avdeling for samvirkende
  • Fil

1108644084018.pdf

fag for å få til det vi vil, sier områdedirektør Karin Refsnes. Området ser det også som sin rolle å forsøke ... rolle i miljødebatten, mener evalueringskomitéen. Karin Refsnes, direktør Miljø og utvikling I arktiske
  • Fil

Faedrelandsvennen_Kvinnefellen-maa-unngaas_200118.pdf

.pdf 105.521 KB ... Ellen K. Nyhus og advokatene Solveig Løhaugen og Tove K. Westbye. Dette skjer på fvn.no i dag Her kan
  • Fil

INTPART List of projects.pdf

.pdf 201.773 KB ... Physics and Education UNIVERSITETET I BERGEN Karin Pittman 249781 Field Development in Remote and
  • Fil

1119339814504.pdf

Norsk senter for barneforskning Kippersund, Britt Karin, Anders Bakken og Åse Strandbu (1998): Oppvekstvilkår ... samfunnsforskning. Universitetet i Bergen. Hjelde, Karin Harsløf (2004): Diversity, Liminality and Silence
  • Fil

1107958523405.pdf

skogovervåkingen • terrestrisk naturovervåking (TOV) • kalkingsaktiviteter • regional eutrofieringsundersøkelser ... (’NIJOSs intensivovervå- kingsflater i skog’ og ’TOV bjørkeskog’, minst 50 prøveflater i hvert av 17 referanse-
  • Fil

Hvilken-helserevolusjon-vil-vi-haScenarioer-for-HelseNorge-2030.pdf

Han er gift, men bor alene etter at kona hans Karin fikk Alzheimer. Hun bor på et pleiehjem i nærheten ... heller bare takle det dersom det skjer. Hvis Karin hadde visst tidlig i livet at hun kom til å få Alzheimer
  • Fil

1126113329349.pdf

Kontaktperson for ressursen ved Narvik sykehus er Tove Nilsen. 3.4 Rytmisk kunnskapsbibliotek (Høgskolen ... ressursen i Trondheim kom- mune er Jan Benestad eller Karin Amble. 3.21 Storyline verktøykassa (Kvinesdal
  • Fil

1235469232041.pdf

«myke» sanntidskrav, forteller sjefsforsker Ketil Stølen ved Sintef IKTs Avdeling for sam- virkende og tiltrodde ... også når spesifi kasjonen skal analyseres. Ketil Stølen har ledet forskningspro- sjektet SARDAS, som gikk