Søkeresultater

Viser 41-50 av 420 treff
  • Fil

1108644080048.pdf

Supplerende hovedprosjekt til prosjekt "Levande stølar" - videreføring av forpros.126775/720......... ... konferansen ved direktør for Miljø og utvikling, Karin Refsnes 09:40 Landskap i endring, hvor er vi? ved
  • Fil

1253983807611.pdf

tilnærming til den voksne lærende (Thorsen 2005; Stølen 1998, 2007). En annen faktor knyttet til hva som ... siste femten årene berører likevel dette temaet. Stølen (1998, 2007) beskriver hvordan voksenopplæring
  • Publikasjon

Sluttrapport - IKT-sikkerhet. Det kontinuerlige kappløpet

for å analysere og vurdere tillit, sier Ketil stølen. Hva skal til for å ha tillit til datamaskinen ... tidsalderen. (Foto: shutterstock) Derfor tok Ketil stølen, sjefsforsker ved sintef IKTs Avdeling for samvirkende
  • Fil

1254020332934.pdf

Seniorrådgiver Jens J. Guslund, Helsedirektoratet Karin Helmersson Bergmark, Universitetet i Stockholm fratrådte ... depression, cognitive function and cortisol Åsa Karin Hammar DET PSYKOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET
  • Publikasjon

Forskning om koordinerte tjenester til personer med sammensatte behov

i praksis, Oslo: Gyldendal Akademisk Widerberg, Karin (2010): Med samtalen som utgangspunkt. Om veivalg ... intervjuing. I Dag Album, Marianne Nordli Hansen og Karin Widerberg: Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig
  • Nyhet

Åsgard: Ny søknadsfrist for norske søkere som vil reise til Frankrike

Norske søkere fra forskning, innovasjon og teknologioverføring som vil reise til Frankrike, er nå invitert til å søke innen 15. desember 2018. Åsgard ordningen fortsetter å være en del av samarbeidet mellom Norge og Frankrike etter avviklingen av Fransk-norsk stiftelse (FNS).
  • Publikasjon

Regionene og den nye programsatsingen Virkemidler for regional

kommune Balsfjord, Karlsøy og Tromsø Regionråd Tove Normann Bedriftsrepresentant HIT Nord Norge Even ... Oppland fylkeskommune Tom Johnstad NBIR, VS2010 Tove Gulbrandsen Odal Næringshage 28 Edvin Straume Regionrådet
  • Publikasjon

Regionene og den nye programsatsingen Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI)

kommune Balsfjord, Karlsøy og Tromsø Regionråd Tove Normann Bedriftsrepresentant HIT Nord Norge Even ... Johnstad NBIR, VS2010 Ingunn Hermansen NHO Innlandet Tove Gulbrandsen Odal Næringshage Stein-Erik Thorud
  • Fil

Godkjent referat 29.11.19.pdf

Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT) ... næringsutvikling POLARPROG - Grete Hovelsrud og Tove Gabrielsen Sak 28 Søknadsbehandling – omstillingsutlysningen
  • Publikasjon

Sluttrapport - IKT-kompetanse for samfunns- og naæringsutvikling

«myke» sanntidskrav, forteller sjefsforsker Ketil Stølen ved Sintef IKTs Avdeling for samvirkende og tiltrodde ... også når spesifi kasjonen skal analyseres. Ketil Stølen har ledet forskningsprosjektet SARDAS, som gikk