Søkeresultater

Viser 41-50 av 308 treff
  • Fil

Vedtaksprotokoll 16.1.20

.20 193.685 KB ... Boulmer, områdedirektør Porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Publikasjon

Sluttrapport - IKT-kompetanse for samfunns- og naæringsutvikling

«myke» sanntidskrav, forteller sjefsforsker Ketil Stølen ved Sintef IKTs Avdeling for samvirkende og tiltrodde ... også når spesifi kasjonen skal analyseres. Ketil Stølen har ledet forskningsprosjektet SARDAS, som gikk
  • Publikasjon

Årsmelding 1999 - Forskningsrådet

fag for å få til det vi vil,sier områdedirektør Karin Refsnes.Området ser det også som sin rolle å forsøke ... rolle i miljødebatten,mener evalueringskomitéen. Karin Refsnes, direktør Miljø og utvikling I arktiske
  • Publikasjon

Evaluering av byggesaksreformen

private engangsbyggherrer Studien er gjennomført av Tove L. Mordahl og Veronica Lorentzen, Statens institutt ... Sluttrapport. Prosjektrapport 379/2004, Byggforsk Mordal, Tove L. og Veronica Lorentzen (2004). Endringer i plan-
  • Publikasjon

Evaluation of the Humanities in Norway - Impact Cases

Research group, Christian Gold (Professor) and Karin Mössler (Associate Professor). The research includes ... Kaisa; Niiranen, Leena; Paavalniemi, Pirjo; Reibo, Tove; Trosterud, Trond. Kvensk ordbok på nett - hvem
  • Publikasjon

Handlingsplan - Bærekraftig produksjon og forbruk 1997

materielt konsum og fritid Kjell Arne Brekke og Karine Nyborg, SSB, 1997 – 2000 • Bokprosjekt: Vekst ... fritid • Brekke, Kjell Arne, Richard B. Howarth og Karine Nyborg: Are there social limits to growth?. 1998
  • Publikasjon

Kunnskapsstatus for forskningsprogrammet KUPP

studentar reagerer på øvingsopplæringa. Lærarstudenten ”Karin” blir følgt gjennom tre vekers praksis. Prosjektet ... dette i forhold til anna forsking om emnet. Hos Karin har nye idear frå lærarstudiet og praksisskolen
  • Fil

Vedtaksprotokoll oktober 2019_.pdf

.pdf 213.191 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Publikasjon

Hva er kjønnsperspektiver i forskning?

role in research and knowledge development. Kolset, Tove 2011. Kvinner og klima, Klima ­ Et magasin om klimaforskning ... fiskeri. STAMI 2015. Hvor grønt er grønt? Standal, Karina og Tanja Winther 2016. Empowerment Through Energy
  • Publikasjon

Sluttrapport - 10 år med miljøforskning MILJØ2015

på flere personer. Programkoordinator har vært Karine Hertzberg, etterfulgt av Per Backe-Hansen fra 2008 ... Vannrammedirektivet? Andre CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 213282 Sino-Norwegian