Søkeresultater

Viser 31-40 av 420 treff
  • Fil

Godkjent referat 4-2019 24-april.pdf

.pdf 320.871 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Fil

Godkjent referat styremøte 8. - 6.12.19 .pdf

.pdf 262.161 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Arrangement

INTPART-konferansen: Partnerskap for bærekraft

Internasjonale partnerskap for fremtiden Velkommen: Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo Statssekretær Rebekka ... Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør Diku Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo Sofasamtale med innlederne
  • Fil

A-mappen ny.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... Administrerende direktør Ansvarlig direktør Tove Karin Stølen Saksbehandler Trine Tengbom Vedlegg Retningslinjer
  • Publikasjon

Landskap i endring - hvilke samfunnsutfordringer gir samfunnsutviklingen?

Supplerende hovedprosjekt til prosjekt "Levande stølar" - videreføring av forpros.126775/720......... ... konferansen ved direktør for Miljø og utvikling, Karin Refsnes 09:40 Landskap i endring, hvor er vi? ved
  • Publikasjon

Utredning om forskning på voksnes læring

tilnærming til den voksne lærende (Thorsen 2005; Stølen 1998, 2007). En annen faktor knyttet til hva som ... siste femten årene berører likevel dette temaet. Stølen (1998, 2007) beskriver hvordan voksenopplæring
  • Fil

Saksliste 4-2019 24. april.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... forskning og internasjonalt arbeid Saksbehandler Anne Karine Nymoen 22 24 75 46 Finansieringsmodell for Kavliinstituttet
  • Publikasjon

Sluttrapport - Program for Psykisk helse 2011-2015

Seniorrådgiver Jens J. Guslund, Helsedirektoratet Karin Helmersson Bergmark, Universitetet i Stockholm fratrådte ... depression, cognitive function and cortisol Åsa Karin Hammar DET PSYKOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET
  • Fil

Saksdokumenter til styremøte 2. (B-mappe) 13.2.20.pdf

.pdf 1020.873 KB ... Norges forskningsråd v/Wilhelm Bjønness og Tove Karin Stølen FRA Advokatfirmaet Hjort DA DATO 31. januar
  • Artikkel

Energi, transport og lavutslipp

Porteføljestyret har ansvaret for de utfordringsdrevne budsjettformålene som favner fra strategisk grunnleggende forskning til innovasjon innenfor energi, lavutslipp og transport.