Søkeresultater

Viser 21-30 av 321 treff

Klima- og polarforskning

Årsrapport 2004 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2004 Forskningsinstituttene Delrapport for miljøinstituttene og CMI Årsrapport ... miljøinstituttene og CMI Store satsinger Rosenberg, Karin Oslo Årsrapporter 82-12-02188-2 Avdeling for

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning Styrking av strategisk helhet og langsiktighet ... Forskningsrådets koordinator har vært spesialrådgiver Karine Hertzberg, Divisjon for Store Satsinger. Medlemmer

Strategisk plan 2012-2013

NevroNor – en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning Strategisk plan 2012–2013 ... forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin Kålsås Oslo no Strategier 978-82-12-03112-8

Styringsgruppa for Samisk

Styringsgruppa for Samisk vil frå 1. januar 2021 bli definert som eit "Fungerande porteføljestyre for Samisk". Eit nytt porteføljestyre blir oppnemnt frå januar 2022.

Work Programme - GLOBVAC 2012 - 2020

2 Work programme 2012-2020 Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC) ... Research (GLOBVAC) Divisjon for samfunn og helse Karine Kålsås 90747920 Oslo en Programmer 978-82-12-03804-2
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Helse

Strategic Research Agenda 2012-2013

Strategic Research Agenda 2012-2013 NevroNor – a national strategic initiative for ... Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, Alexandra 7224/ Karine Kolsås Oslo en Plandokumenter 978-82-12-03124-1

Kunnskap i krisetider. Lansering av Indikatorrapporten 2020

Bord med verdenskart, laptop. mobiltelefon og notatblokk
Piro NIFU. Kommentar ved Svein Stølen. 11.25 Panelsamtale Svein Stølen, Anita Krohn Traaseth, John-Arne ... kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen. Svein Stølen (rektor ved Universitetet i Oslo), Anita Krohn
Banebrytende forskning
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Internasjonale fellesprogrammer
Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Kommersialisering

Fire av ti bedrifter utelukker eldre

Bare 2,5 prosent av offentlige og private bedrifter har et mål om å rekruttere seniorer, og fire av ti utelukker eldre som interessante for rekruttering - stikk i strid med regjeringens planer, viser forskningsprosjekt.

Doktorgrad i bedrift

De første doktorene i Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning er nå uteksaminert.