Søkeresultater

Viser 21-30 av 420 treff
  • Publikasjon

Programplan - NANO 2021 - Nanoteknologi og avanserte materialer (2012 - 2021)

Programplan Innovasjon Skagestad, Vidar, Karin Totland Oslo no Plandokumenter 978-82-12-03128-9
  • Publikasjon

Strategisk plan 2012-2013

NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin ... forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin Kålsås Oslo no Strategier 978-82-12-03112-8
  • Publikasjon

Strategic Research Agenda 2012-2013

Nevronor - a national strategic initiative for neuroscinces research Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, ... Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, Alexandra 7224/ Karine Kolsås Oslo en Plandokumenter 978-82-12-03124-1
  • Publikasjon

Nasjonal handlingsplan for klimaforskning

Styrking av strategisk helhet og langsiktighet i norsk klimaforskning. Rapport fra Klimaforskningsutvalget ... Forskningsrådets koordinator har vært spesialrådgiver Karine Hertzberg, Divisjon for Store Satsinger. Medlemmer
  • Publikasjon

Poverty, Development and Environment

Conference presentations. Enclosure to the Recommendations of the Panel. National Conference 6.-7. ... Conference 6.-7. March 2002 Miljø og utvikling Karin Rosenberg Oslo Konferanserapporter 82-12-01752-4
  • Publikasjon

Årsrapport 2006 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI Satsinger Klemsdal, Helge, ... Cyril I. Obi, Sidsel Roalkvam og førsteamanuensis Karin Dokken. Evalueringen hadde et tiårsperspektiv med
  • Artikkel

Klima- og polarforskning

Klimautfordringenes karakter og Norges strategiske rolle innenfor det polare tilsier et høyt ambisjonsnivå for internasjonalt samarbeid.
  • Fil

Saksdokumenter til styremøte 2. (A-mappe) 13.2.20 (pdf).pdf

Boulmer, områdedirektør Porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... Retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling Tove Stølen innledet. Styret har bedt administrasjonen om
  • Fil

Godkjent referat 6-19,6. sept.pdf

.pdf 282.228 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Publikasjon

Årsrapport 2004 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI Store satsinger Rosenberg, Karin ... miljøinstituttene og CMI Store satsinger Rosenberg, Karin Oslo Årsrapporter 82-12-02188-2 Avdeling for