Søkeresultater

Viser 21-30 av 129 treff
  • Annet

Strategic Research Agenda 2012-2013

Nevronor - a national strategic initiative for neuroscinces research Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, ... Samfunn og helse Bjørk-Skaflestad, Alexandra 7224/ Karine Kolsås Oslo en Plandokumenter 978-82-12-03124-1
  • Annet

Strategisk plan 2012-2013

NevroNor - en nasjonal satsing på nevrovitenskapelig forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin ... forskning Samfunn og helse Solaas, Karianne, Karin Kålsås Oslo no Strategier 978-82-12-03112-8
  • Annet

Poverty, Development and Environment

Conference presentations. Enclosure to the Recommendations of the Panel. National Conference 6.-7. ... Conference 6.-7. March 2002 Miljø og utvikling Karin Rosenberg Oslo Konferanserapporter 82-12-01752-4
  • Annet

Årsrapport 2004 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI Store satsinger Rosenberg, Karin ... miljøinstituttene og CMI Store satsinger Rosenberg, Karin Oslo Årsrapporter 82-12-02188-2 Avdeling for
  • Artikkel

Klima- og polarforskning

Porteføljestyret for klima- og polarforskning Porteføljestyret for klima- og polarforskning ... Bergen Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand
  • Fil

Vedtaksprotokoll september 2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan
  • Fil

Godkjent_Referat_juni2019.pdf

Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering ... 67/19 Budsjettforslag 2021 – Satsingsforslag Tove Stølen presenterte budsjettforslagprosessen og hvordan
  • Arrangement

INTPART-konferansen: Partnerskap for bærekraft

Internasjonale partnerskap for fremtiden Velkommen: Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo Statssekretær Rebekka ... Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør Diku Svein Stølen, rektor Universitetet i Oslo Sofasamtale med innlederne
  • Fil

Godkjent referat 4-2019 24-april.pdf

.pdf 320.871 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering
  • Fil

Godkjent referat 6-19,6. sept.pdf

.pdf 282.228 KB ... Danielsen, områdedirektør Internasjonalisering Tove Karin Stølen, områdedirektør Organisering og digitalisering