Søkeresultater

Viser 251-260 av 311 treff

Evaluering av samhandlingsreformen

Evaluering av samhandlingsreformen Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert ... Jan Erik, Tor Helge Holmås, Oddvar Kaarbøe og Karin Monstad (2015): “Evaluering av kommunal medfinansiering”

Evaluering av SMARTRANS

Program Næringslivets transporter og ITS Evaluering av SMARTRANS 2007–2014 ... forfatterne er selv ansvarlige for sluttproduktet Karin Ibenholt Vista Analyse AS Evaluering av SMARTRANS

Maritim21 - En helhetlig maritim strategi for forskning, utvikling og innovasjon

MA. R. I. TI. M. 21. [ MARITIM21. EN HELHETLIG MARITIM STRATEGI ... Havfisk Arne Fredheim SINTEF Fiskeri og havbruk Gro Karine Steen Østebø Statoil SEKRETARIAT NAVN ARBEIDSSTED

Gjennomgang av Atferdssenterets implementeringsvirksomhet Atferdssenteret. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Gjennomgang av Atferdssenterets implementeringsvirksomhet Vedlegg til hovedrapport Evaluering ... Øystein, Knudsmoen, Hege, Larsen, Torill & Rørnes, Karin (2006) Forebyggende innsatser i skolen: Rapport

Fageksperter IPN pulje 2.pdf

.pdf 45.792 KB ... Sigurd Olav Stefansson Torstein Steine Anne Stene Anne-Karin Søiland Eivind Sønju Hallstein Søvik Maaike M

Evaluation of the Social Sciences in Norway (SAMEVAL) - Panel 4

included nine members: • Panel chair: Professor Karin Helmersson Bergmark, Stockholm University, Sweden; ... sociology panel were: • Panel chair: Professor Karin Helmersson Bergmark, Stockholm University, Sweden;

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2014

14 Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2014 Strategiskeinstituttsatsingervedmiljøinstituttene2014 ... Norwegian University of Life Sciences. (AP4) Moe, Karina, Tor F. Næsje, Thrond O. Haugen, Eva M. Ulvan,

Vedlegg 3_inkluderte referanser.pdf

av eldre pasienter. 2013. 35. Olsen Rose M, Ness Tove M, Devik Siri A. Fall og pasientsikkerhet blant ... 2017;60(3):36-45. 248. Horghagen S, Bysheim U, Ness Karin B, Leknes R. Implications of the Collaboration Reform

Referat 16. september 2020_vedtatt.docx

.docx 57.35 KB ... styreleder), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen ( UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT)

Referat 4. februar 2021_vedtatt.pdf

.pdf 269.013 KB ... styreleder), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT)