Søkeresultater

Viser 241-250 av 290 treff

Gjennomgang av Atferdssenterets implementeringsvirksomhet Atferdssenteret. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

Gjennomgang av Atferdssenterets implementeringsvirksomhet Vedlegg til hovedrapport Evaluering ... Øystein, Knudsmoen, Hege, Larsen, Torill & Rørnes, Karin (2006) Forebyggende innsatser i skolen: Rapport

Evaluering av samhandlingsreformen

Evaluering av samhandlingsreformen Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert ... Jan Erik, Tor Helge Holmås, Oddvar Kaarbøe og Karin Monstad (2015): “Evaluering av kommunal medfinansiering”

Referat fra møte 3-20 27. april 2020_vedtatt.docx

.docx 54.297 KB ... Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen ( UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT)

Vedlegg 3_inkluderte referanser.pdf

av eldre pasienter. 2013. 35. Olsen Rose M, Ness Tove M, Devik Siri A. Fall og pasientsikkerhet blant ... 2017;60(3):36-45. 248. Horghagen S, Bysheim U, Ness Karin B, Leknes R. Implications of the Collaboration Reform

Status og framtid for norsk aldersforskning

1             ... Christian Boe Kielland, Sosial- og helsedepartementet Karin Zetlitz, Sosial- og helsedepartementet Marit Kirkevold

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2013

13 Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2013 Strategiskeinstituttsatsingervedmiljøinstituttene2013 ... Miljø2015-konferanse, Oslo, 6. februar 2013. (AP6) Studenter:  Karina Moe, masterstudent ved UMB, (AP4)  Pablo Arechavala

Webinar Bioøkonomi i offentlig sektor_red.pdf

Forskningsrådet Oskar Aalde, Marit H. Heller og Karin Øyaas • Bioøkonomi: felles handlingsplan for innovasjon ... Forskningsrådet Epost: mhe@rcn.no Tlf.: 99511616 Karin Øyaas SIVA Epost: Karin.oyaas@siva.no Tlf.: 95936526 Oskar Aalde

BALANSE årsrapport 2018.pdf

.pdf 207.844 KB ... Anna Wahl, viserektor ved KTH i Stockholm, Svein Stølen og Curt Rice, rektorer ved hhv UiO og OsloMet,

Godkjent referat 26-27 sept 2019.pdf

.pdf 234.527 KB ... Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS) på video, Alf Håkon Hoel

Raising the Ambition Level in Norwegian Innovation Policy

www.technopolis-group.com May 2019 Raising the Ambition Level in Norwegian ... extremely difficult to copy,” says Development Manager Karin Wikman from Business Finland. The idea can be developed