Søkeresultater

Viser 201-210 av 311 treff

Sluttrapport - RAMBU Rammebetingelser, styringsmuligheter og virklemidl

Rammebetingelser, styringsmuligheter og virkemidler innenfor bærekraftig utvikling Sluttrapport ... Science and Eastern Norway Research Institute. 16 Karine Nyborg, Frischsenteret, Oslo (164393) (2005 – 2009)

Indikatorrapporten 2014

Det norske forsknings- og innovasjonssystemet – statistikk og indikatorer 2014 Utdanning ... med realfagsutdanning i sammenheng. Nils Martin Stølen, SSB Tabell 1 Framskriving av tilbud og etterspørsel

Follow-up plan for the Evaluation of research in Earth Sciences in Norway

Follow-up plan for the Evaluation of Research in Earth Sciences Report prepared by a national ... Institute and University of Oslo (chair)  Professor Karin Andreassen, University of Tromsø  Professor Jon

Verdien i data

NOTAT VERDIEN I DATA HVORDAN SIKRE FELLESSKAPETS INTERESSER? MENON-PUBLIKASJON NR. 63/2019 Av Erland ... Av Erland Skogli, Alexander Wasskog Aamo, Linn Karina Stormo og Guido Cimadamore-Werthein MENON

Årsrapport 2017 - De teknisk-industrielle instituttene

Anne G. Lien, Kristian Skeie, Elisabeth Bjaanes, Karin Hagen, Yngve Kvalø, SINTEF Fag, 2017, ISBN 978-82-536-1539-4 ... boligkvalitet? Arkitekters praksis og tilnærming, Karine Denizou, SINTEF Fag, 2017, ISBN 978-82-536-1533-2

Godkjent referat 29.11.19.pdf

Eldevik (UiB), Sandrine Benard (Miljødirektoratet), Tove Gabrielsen (UiAgder/UNIS), Alf Håkon Hoel (UiT) ... næringsutvikling POLARPROG - Grete Hovelsrud og Tove Gabrielsen Sak 28 Søknadsbehandling – omstillingsutlysningen

Statusrapport - Forskningssamarbeidet Norge-EU. Midtveis i 6. rammeprogram

Forskningssamarbeidet Norge - EU Midtveis i 6. rammeprogram Statusrapport pr. 31.12.2004 ... Havbruk, Villaks Prosjektansvarlig Ingunn B. Lid / Karine Hertzberg Avdeling for miljø, energi og bærekraftig

Development paths in the South. Ten years of research

Programme Development Paths in the South Development path in the South: Ten years of research ... We would like to thank Karen Lieve Ria Hostens, Karin Rosenberg, Mona Renolen and Ragnhild Ljosland for

Klimaforskningen i Norge

forskningsråd mente burde være med. Områdedirektør Karin Refsnes i Forskningsrådet (MU) ble utvalgets leder ... Samarbeidsutvalgets arbeid: Utvalgets medlemmer: • Karin Refsnes, direktør, Norges forskningsråd, Området

Faedrelandsvennen_Kvinner-om-kvinneokonomi_190118.pdf

å betale en privat pensjonsforsikring for henne. Tove K. Westbye, advokat og partner hos Advokatfirma ... økonomi, mens Wigemyr-advokatene Solveig Løhaugen og Tove K. Westbye berettet om hvor ille det kan gå kvinner