Søkeresultater

Viser 191-200 av 320 treff

A-mappen (1).pdf

.pdf 3.014 MB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi

Fageksperer pr panel Forskerprosjekt 2020.pdf

panelmedlemmer/Name panel members Land/Country Anna-Karin Hurtig Sverige/Sweden Charles Watters Storbritannia/United ... Jolanda Monique de Vries Nederland/The Netherlands Karin Jenny L. Vanderkerken Belgia/Belgium Eksterne f

Research in Norway

Research in Norway Research actors focus on China Contents Foreword page 3 ... Sebastian Gerland, Norsk Polarinst. (utsnitt) Photo: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten Photo: Eiscat 

Action Plan - Multi- and interdisciplinary Research on Environment and Development

Environment and Development Multi- and Interdisciplinary Research on Environment and Development ... important contributions to this work. Oslo, May 2003 Karin Refsnes Executive Director Contents 1 Executive

Evaluering av VAM-programmet

för social forskning, Stockholms Universitet  Karin Mossler, civilingeniør og fil kand i bl.a. sociologi ... för social forskning, Stockholms Universitet  Karin Mossler, civilingeniør og fil kand i bl.a. sociologi

Prosjektoversikt – IMER

Prosjektoversikt Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner – IMER Det overordnede ... Horst, begge PRIO Assistenter og koordinatorer Karin Fathimath Afeef, Diana Mata Codesal, Rojan Ezzati

Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme

technopolis |group| June, 2017 Jelena Angelis, AnnaKarin Swenning, Anders Håkansson i Table of Contents ... June 2017. The evaluation team consisted of AnnaKarin Swenning, Anders Håkansson and Dr Jelena Angelis

Energi 21 - 2011 english

Hans Petter Lange, Hydro Chemicals/refineries Anne Karin Hemmingsen, Sintef Energi Research Geothermal energy ... products and refineries Sub-group leader: Anne Karin Hemmingsen, Sintef Energy Research Birger Bergesen

Norske husholdninger i forandring

Norske husholdninger i forandring Foredragene på seminaret 31. oktober 1996 © Norges forskningsråd ... 15. Øyvind Nøhr, Høgskolen i Lillehammer 16. Ann-Karin Valle, Ullevål sykehus, Klinikk for forebyggede

Evaluation of the RCN’s NANO2021 programme

June, 2017 Anders Håkansson, Jelena Angelis and AnnaKarin Swenning i Table of Contents Acronyms and ... evaluation team consisted of Anders Håkansson, AnnaKarin Swenning and Dr Jelena Angelis, of which the latter