Søkeresultater

Viser 111-120 av 129 treff
  • Fil

1253986473819.pdf

.pdf 7.662 MB ... kommunikasjon. Foto: Shutterstock 1 3 4 2 10 Foto: Karin e Boksti, Skog og lan dskap 11 4 Faglige innsatsområder
  • Fil

1108644092533.pdf

.pdf 588.317 KB ... Oslo, mai 2002 Christian Hambro Adm. direktør Karin Refsnes Områdedirektør Miljø og utvikling 5
  • Fil

1115740649686.pdf

.pdf 2.213 MB ... Oslo, februar 2005 Norges forskningsråd Karin Refsnes divisjonsdirektør 5
  • Fil

Årsrapport 2018 Samfunnsvitenskapelige institutter.pdf

.pdf 1.342 MB ... Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Karin Marie; Johnson, Ragnhild; Tobro, Marte; Brastad
  • Fil

1108644083551.pdf

.pdf 378.454 KB ... Kommunenes Sentralforbund • Avdelingsdirektør Tove Brekke, Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet
  • Fil

1166550923694.pdf

.pdf 3.533 MB ... programkoordinator Nina Hedlund. foto: anne ditlefsen foto: tove giske MARINE RESSURSER, MILJØ OG FORVALTNING www
  • Fil

1108644084179.pdf

.pdf 564.797 KB ... Barns rettigheter (kap. 14). I tillegg har Lill-Tove Voje og Øyvind Henden (begge IMR) utført litteratursøk
  • Fil

1253966813141.pdf

.pdf 8.401 MB ... Backe-Hansen, søknadsbehandling og pro- sjektoppfølging ¼¼ Karin Refsnes, budsjett og prosjektoppfølging ¼¼ Lise
  • Fil

1254006446882.pdf

.pdf 1.676 MB ... ideal. Osäkert men hoppfullt med andra ord. Med Tove Janssons berömda ord: «allt är mycket osäkert,
  • Fil

1179776200850.pdf

.pdf 1.057 MB ... Cyril I. Obi, Sidsel Roalkvam og førsteamanuensis Karin Dokken. Evalueringen hadde et tiårsperspektiv