Søkeresultater

Viser 101-110 av 415 treff
  • Fil

KULMEDIA årsrapport 2018.pdf

.pdf 563.266 KB
  • Fil

Årsrapport 2018 Miljøinstituttene.pdf

.pdf 1.302 MB
  • Publikasjon

Helsefremmende arbeid - erfaringer og utfordringer

Divisjon for vitenskap Nygaard, Berit Oslo Forskningsprogrammer 82-12-02283-8 Helse ... forskningsmiljøet Helsekameratene i Bergen. Prosjektleder: Kari Tove Elvebakken. «Vi skal unngå å forverre sykdommer
  • Publikasjon

Sluttrapport - BIOMANGFOLD Biologisk mangfold - dynamikk, trusler og forvaltning

Sluttrapport for programmet SATS Lund, Malin Lemberget Oslo Programmer 978-82-12-02559-2 ... utvikling og miljø, Universitetet i Oslo Prosjektleder: Stølen, Kristi Anne Professor Bevilgningsperiode fra
  • Fil

NFR-Evaluation-SIGMA2-WEB (002).pdf

.pdf 1.467 MB
  • Publikasjon

Årsrapport 2017 - Miljøinstituttene

3553-3572 20 Nøst, Therese Haugdahl; Halse, Anne Karine; Schlabach, Martin; Bäcklund, Are; Eckhardt, Sabine; ... beta diversitet, der data fra spesielt to av TOV-områdene har blitt brukt i en case studie som ble presentert
  • Publikasjon

Norge-Russland. Forskning og samarbeid i nordområdene

doktorgraddisputaser de kommende årene, sier professor Karin Andreassen fra Universitetet i Tromsø, som leder ... geologi, Universitetet i Tromsø Prosjektleder: Karin Andreassen Periode: 01.01.2010 til 31.12.2013 GlaciBar
  • Fil

1254018117070.pdf

.pdf 5.407 MB
  • Fil

1253987217640.pdf

.pdf 1.74 MB