Søkeresultater

Viser 91-100 av 319 treff

Kreftsatsing - Nye brikker i puslespillet - formidling fra prosjekter

Hovedtittel over to linjer The Sans 24/30 punkt Nye brikker i puslespillet – formidling fra ... Børset, Therese Standal, Torstein Baade Rø, Anne Tove Brenne, Unn Merete Fagerli, Randi Utne Holt, Therese

GODKJENT Referat Styret desember 2020.pdf

.pdf 266.938 KB ... områdedirektør Analyse og porteføljestyring Tove Karin Stølen, områdedirektør Virksomhetsstyring og teknologi

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning - Rapport nr. 2 - Viktige terrestriske og limniske dataserier

steder på Hardangervidda har hatt store topper (f.eks.TOV området ved Møsvatn).Data fra Erik Framstad,NINA ... skogovervåkingen • terrestrisk naturovervåking (TOV) • kalkingsaktiviteter • regional eutrofieringsundersøkelser

Årsrapport 2017 - Miljøinstituttene

3553-3572 20 Nøst, Therese Haugdahl; Halse, Anne Karine; Schlabach, Martin; Bäcklund, Are; Eckhardt, Sabine; ... beta diversitet, der data fra spesielt to av TOV-områdene har blitt brukt i en case studie som ble presentert

Sluttrapport - BIOMANGFOLD Biologisk mangfold - dynamikk, trusler og forvaltning

Biologisk mangfold – Dynamikk, trusler og forvaltning Sluttrapport for programmet Program ... utvikling og miljø, Universitetet i Oslo Prosjektleder: Stølen, Kristi Anne Professor Bevilgningsperiode fra

Evaluation of UNINETT Sigma2

RESEARCH FOR INNOVATION AND SUSTAINABILITY Evaluation of UNINETT Sigma2 2019 The Research Council ... Jan Walde Johnsen (UiB) Anne Borg (NTNU) Svein Stølen (UiO) Stig Ørsje (UiT) Sverker Holmgren (Uppsala

Årsmelding 2006 - Forskningsrådet

Årsmelding 2006 06 ... Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Oslo Kari Tove Elvbakken Universitetsdirektør, Universitetet i

Sluttrapport - Det internasjonale polaråret (IPY) - 2007-2010 - Det norske bidraget

Den norske innsatsen under Det internasjonale polaråret 2007–2010 Administrativ sluttrapport ... Polarinstitutt • Tine Randen, Meteorologisk institutt • Tove Kolset, CICERO/IPYs internasjonale EOC-komité •

Norway-Russia. Research and cooperation in the High North

dissertations in the years to come, says professor Karin Andreassen from the University of Tromsø. She is ... for Geology, University of Tromsø Project leader Karin Andreassen Period 01.01.2010 to 31.12.2013 GlaciBar

Norge-Russland. Forskning og samarbeid i nordområdene

doktorgraddisputaser de kommende årene, sier professor Karin Andreassen fra Universitetet i Tromsø, som leder ... geologi, Universitetet i Tromsø Prosjektleder: Karin Andreassen Periode: 01.01.2010 til 31.12.2013 GlaciBar