Søkeresultater

Viser 91-100 av 131 treff
  • Fil

Ny-Ålesund Research Station Research Strategy.pdf

.pdf 5.877 MB ... of the flagship programmes should be secured. Karin Springer, University of Bremen. Photo: Kings Bay
  • Fil

Evaluering_av_REGMODELL.pdf

ferdistilling: 13. november 2017 Forfattere: Karin Ibenholt, Emil C. Bjøru Kvalitetssikrer Andreas ... gjennomføringen av evalueringen. Oslo, 31.10.2017 Karin Ibenholt Prosjektleder Samfunnsøkonomisk analyse
  • Fil

1108644082617.pdf

.pdf 216.051 KB ... important contributions to this work. Oslo, May 2003 Karin Refsnes Executive Director Contents 1 Executive
  • Fil

1254013189546.pdf

forskningsråd mente burde være med. Områdedirektør Karin Refsnes i Forskningsrådet (MU) ble utvalgets leder ... Samarbeidsutvalgets arbeid: Utvalgets medlemmer: • Karin Refsnes, direktør, Norges forskningsråd, Området
  • Fil

1224697843834.pdf

reagerer på øvingsopplæringa. Lærarstudenten ”Karin” blir følgt gjennom tre vekers praksis. Prosjektet ... dette i forhold til anna forsking om emnet. Hos Karin har nye idear frå lærarstudiet og praksisskolen
  • Fil

1254026019891.pdf

för social forskning, Stockholms Universitet  Karin Mossler, civilingeniør og fil kand i bl.a. sociologi ... för social forskning, Stockholms Universitet  Karin Mossler, civilingeniør og fil kand i bl.a. sociologi
  • Fil

1127199327648.pdf

.pdf 6.825 MB ... • • • 9Scientia Kilder austbø, anne Tove (2001), Elever forsker i museene – Prosjektveiledning
  • Fil

1253996265698.pdf

.pdf 1.833 MB ... Polarinstitutt • Tine Randen, Meteorologisk institutt • Tove Kolset, CICERO/IPYs internasjonale EOC-komité •
  • Fil

scientia.pdf

.pdf 6.825 MB ... • • • 9Scientia Kilder austbø, anne Tove (2001), Elever forsker i museene – Prosjektveiledning
  • Fil

1141977042626.pdf

utvikling finner sted. Folke Ölander (leder) Karin M. Ekström Aksel Hatland Tone Haraldsen ... Ölander, Handelshøjskolen i Århus (leder) Dosent Karin M. Ekström, Centrum för konsumentvetenskap, Handelshögskolan