Søkeresultater

Viser 91-100 av 415 treff
  • Publikasjon

Synteserapport. Norsk Miljøforskning mot 2015

ha et annet hjem som brukes mye (gammer, hytter, støl eller seter). I undersøkelser fra fjellbygda Vågå ... Vannrammedirektivet? CICERO Senter for klimaforskning Tove Kolset 01.08.2011 01.01.2013 97 180 PROSJ. NR AKRONYM
  • Fil

1254026191650.pdf

.pdf 1.178 MB
  • Publikasjon

Prosjektoversikt 2008 - Program Arbeidslivsforskning

Professor Per Øystein Saksvik, NTNU og professor Tove Helland Hammer, Cornell University Institusjon: ... forseth@sintef.no Prosjektmedarbeidere: Seniorforsker Tove Håpnes og forsker Liv Berge Institusjon: SINTEF
  • Fil

1126113329349.pdf

.pdf 1.063 MB
  • Publikasjon

Statsvitenskapelig forskning i Norge

Christensen, Tom Professor 1986 ISV, UiO Dokken, Karin Førsteamanuensis 1995 ISV, UiO Egeberg, Morten Professor ... Christensen, Dag Arne Forsker 2001 SEFOS Elvbakken, Kari Tove Forskningsdirektør 1991 SEFOS Ervik, Rune Forsker
  • Publikasjon

Sluttrapport - DRIKKEVANN Drikkevann mot år 2000

Naturvitenskap og teknologi Carlson, Are Birger Oslo Programmer 82-12-01354-5 ... helsedepartementet Hetland etterfulgte Ottar Christiansen og Kari Tove Elvebakken som SHDs representant. Programsekretariat
  • Publikasjon

Store satsinger 2010

eslåsmedensamletvekstramme på190mill.kronerfinansiertoverFondet.Anslagsvisvil80mill.kronerværeknyttettil ... eslåsmedensamletvekstramme på190mill.kronerfinansiertoverFondet.Anslagsvisvil40mill.kronerværeknyttettil
  • Publikasjon

Årsrapport 2015 - Forskningsrådet

Adm.dir.stab Bjurbeck, Nina Oslo no Årsrapporter 978-82-12-03505-8 Norges Forskningsråd ... International Research Institute of Stavanger Svein Stølen prodekan Universitetet i Oslo Jørn Wroldsen viserektor
  • Publikasjon

Sluttrapport - Realfagsrekruttering langs nye spor

Sluttrapport Samfunn og helse Braathen, Bjørn / Nina B. Oslo no Ikke kategorisert 978-82-12-03126-5 ... fakultet, Universitetet i Oslo Instituttleder Svein Stølen Komputer + Kunst = Kjærlighet (2009–2010) Fakultet
  • Publikasjon

Evaluation of UNINETT Sigma2

RESEARCH FOR INNOVATION AND SUSTAINABILITY English 978-82-12-03803-5 ... Jan Walde Johnsen (UiB) Anne Borg (NTNU) Svein Stølen (UiO) Stig Ørsje (UiT) Sverker Holmgren (Uppsala